Ψυγεία βιτρίνες

Τα επαγγελματικά ψυγεία βιτρίνες αποτελούν τον απαραίτητο εξοπλισμό εστίασης για τις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η παρουσίαση των ευπαθών προϊόντων της επιχείρησής σας. Μπορούν να είναι ψυγεία συντήρησης ή κατάψυξης, ανάλογα με τη χρήση που επιθυμείτε.