Αποσκληρυντές (αφαλατωτές)

Αυτόματος αποσκληρυντής 20Lt

Κωδικός: 3432
735€ (Μετρητοίς)

Αυτόματος αποσκληρυντής 16Lt

Κωδικός: 3431
599€ (Μετρητοίς)

Αυτόματος αποσκληρυντής 12Lt

Κωδικός: 3430
488€ (Μετρητοίς)

Αυτόματος αποσκληρυντής 8Lt

Κωδικός: 2744
398€ (Μετρητοίς)

Αποσκληρυντής 20Lt

Κωδικός: 2690
107€ (Μετρητοίς)

Αποσκληρυντής 16Lt

Κωδικός: 3433
75€ (Μετρητοίς)

Αποσκληρυντής 12Lt

Κωδικός: 2692
59€ (Μετρητοίς)

Αποσκληρυντής 8Lt

Κωδικός: 2691
52€ (Μετρητοίς)

Φίλτρα Αναζήτησης

Φίλτρα νερού, αποσκληρυντές
 

Σύγκριση