Ιχθυοπωλείο

1-96/178 εγγραφές | 2 σελίδες
Κωδικός:R04451

Μηχανή πάγου λέπι 2.050Kg MAR306 Scotsman

48.355€ 33.849€ Με ΦΠΑ: 41.972,14€

Κωδικός:R04450

Μηχανή πάγου λέπι 1.550Kg MAR206 Scotsman

36.525€ 25.568€ Με ΦΠΑ: 31.703,70€

Κωδικός:R04444

Μηχανή παγοτρίμματος 2400Kg MF 86 xSafe Scotsman

33.390€ 23.373€ Με ΦΠΑ: 28.982,52€

Κωδικός:R04449

Μηχανή πάγου λέπι 900Kg MAR126 Scotsman

30.350€ 21.245€ Με ΦΠΑ: 26.343,80€

Κωδικός:R04448

Μηχανή πάγου λέπι 630Kg MAR106 Scotsman

25.600€ 17.920€ Με ΦΠΑ: 22.220,80€

Κωδικός:R01284

Μηχανή παγοτρίμματος 2300kg χωρίς αποθήκη

22.018€ 16.954€ Με ΦΠΑ: 21.022,79€

Κωδικός:R04447

Μηχανή πάγου λέπι 460Kg MAR76 Scotsman

19.400€ 13.580€ Με ΦΠΑ: 16.839,20€

Κωδικός:R03484

Μηχανή παγοτρίμματος 1160Kg MF 66 xSafe Scotsman

18.545€ 12.982€ Με ΦΠΑ: 16.097,06€

Κωδικός:R04446

Μηχανή πάγου λέπι MAR56 Scotsman

16.475€ 11.533€ Με ΦΠΑ: 14.300,30€

Κωδικός:R04898

Μηχανή πάγου λέπι 620Kg BELOGIA MS 620

11.560€ 10.751€ Με ΦΠΑ: 13.330,99€

Κωδικός:R04897

Μηχανή πάγου λέπι 400Kg BELOGIA MS 400

9.690€ 9.012€ Με ΦΠΑ: 11.174,51€

Κωδικός:R01283

Μηχανή παγοτρίμματος 1150kg χωρίς αποθήκη

11.522€ 8.872€ Με ΦΠΑ: 11.001,21€

Κωδικός:R05404

Αποθήκη πάγου 1068Kg UBH2250 SCOTSMAN

11.655€ 8.159€ Με ΦΠΑ: 10.116,54€

Κωδικός:R04896

Μηχανή πάγου λέπι 250Kg BELOGIA MS 250

8.340€ 7.756€ Με ΦΠΑ: 9.617,69€

Κωδικός:R03896

Πριόνι κατεψυγμένων 2.5Hp SO 3100 INOX SIRMAN

9.180€ 7.069€ Με ΦΠΑ: 8.765,56€

Κωδικός:R03483

Μηχανή παγοτρίμματος 600Kg MF 56 xSafe Scotsman

8.810€ 6.167€ Με ΦΠΑ: 7.647,08€

Κωδικός:R05403

Αποθήκη πάγου 812Kg UBH1600 SCOTSMAN

8.585€ 6.010€ Με ΦΠΑ: 7.451,78€

Κωδικός:R03895

Πριόνι κατεψυγμένων SO 2400 INOX SIRMAN

7.740€ 5.960€ Με ΦΠΑ: 7.390,40€

Κωδικός:R01282

Μηχανή παγοτρίμματος 600kg χωρίς αποθήκη

7.470€ 5.752€ Με ΦΠΑ: 7.132,36€

Κωδικός:R05402

Αποθήκη πάγου 553Kg UBH1100 SCOTSMAN

7.980€ 5.586€ Με ΦΠΑ: 6.926,64€

Κωδικός:R03482

Μηχανή παγοτρίμματος 300Kg MF 47 xSafe Scotsman

7.220€ 5.054€ Με ΦΠΑ: 6.266,96€

Κωδικός:R06256

Ψυγείο προβολής ψαριών 200εκ COOLHEAD

6.488€ 4.866€ Με ΦΠΑ: 6.033,84€

Κωδικός:R05675

Ψυγείο προβολής ψαριών 196εκ VML 18 INFRICO

4.260€ Με ΦΠΑ: 5.282,40€

Κωδικός:R06255

Ψυγείο προβολής ψαριών 150εκ COOLHEAD

5.543€ 4.158€ Με ΦΠΑ: 5.155,92€

Κωδικός:R05153

Παραγουλιάστρα 100Kg ΟΧ100 GARBY

5.330€ 3.997€ Με ΦΠΑ: 4.956,28€

Κωδικός:R00793

Ψυγείο θάλαμος ψαριών με 2 πόρτες GINOX

3.924€ Με ΦΠΑ: 4.865,76€

Κωδικός:R05674

Ψυγείο προβολής ψαριών 165εκ VML 15 INFRICO

3.910€ Με ΦΠΑ: 4.848,40€

Κωδικός:R01280

Μηχανή παγοτρίμματος 195kg χωρίς αποθήκη

4.823€ 3.714€ Με ΦΠΑ: 4.605,00€

Κωδικός:R04419

Μηχανή παγοτρίμματος 153kg με αποθήκη

3.990€ 3.711€ Με ΦΠΑ: 4.601,27€

Κωδικός:R01279

Μηχανή παγοτρίμματος 175kg με αποθήκη

4.653€ 3.583€ Με ΦΠΑ: 4.442,68€

Κωδικός:R05673

Ψυγείο προβολής ψαριών 133εκ VML 12 INFRICO

3.581€ Με ΦΠΑ: 4.440,44€

Κωδικός:R02643

Ψυγείο προβολής ψαριών 132εκ VRP INFRICO

3.436€ Με ΦΠΑ: 4.260,64€

Κωδικός:R05258

Ψυγείο ψαριών με 6 συρτάρια GINOX

3.417€ Με ΦΠΑ: 4.237,08€

Κωδικός:R03952

Πριόνι κατεψυγμένων SO 2020 INOX SIRMAN

4.330€ 3.335€ Με ΦΠΑ: 4.135,40€

Κωδικός:R00096

Παραγουλιάστρα 50Kg ΟΧ50 GARBY

4.390€ 3.292€ Με ΦΠΑ: 4.082,08€

Κωδικός:R04418

Μηχανή παγοτρίμματος 90kg με αποθήκη

3.330€ 3.097€ Με ΦΠΑ: 3.840,16€

Κωδικός:R05525

Ψυγείο θάλαμος ψαριών FISH GREEN 301 TNS EVERLASTING

3.844€ 3.075€ Με ΦΠΑ: 3.813,25€

Κωδικός:R00792

Ψυγείο θάλαμος ψαριών GINOX

3.001€ Με ΦΠΑ: 3.721,24€

Κωδικός:R04892

Μηχανή παγοτρίμματος 60kg με αποθήκη

3.210€ 2.985€ Με ΦΠΑ: 3.701,77€

Κωδικός:R05201

Ψυγείο βιτρίνα ψαριών 137εκ AZZURRA 4 COLD MASTER

3.900€ 2.925€ Με ΦΠΑ: 3.627,00€

Κωδικός:R06669

Πριόνι κατεψυγμένων SO 2020 INOX START SIRMAN

3.770€ 2.903€ Με ΦΠΑ: 3.599,72€

Κωδικός:R05200

Ψυγείο βιτρίνα ψαριών 105εκ AZZURRA 3 COLD MASTER

3.850€ 2.880€ Με ΦΠΑ: 3.571,20€

Κωδικός:R03894

Πριόνι κατεψυγμένων SO 1650 INOX SIRMAN

3.660€ 2.782€ Με ΦΠΑ: 3.449,68€

Κωδικός:R01405

Ψυγείο θάλαμος ψαριών 76εκ

3.835€ 2.733€ Με ΦΠΑ: 3.388,92€

Κωδικός:R05199

Ψυγείο βιτρίνα ψαριών 72εκ AZZURRA 2 COLD MASTER

3.600€ 2.700€ Με ΦΠΑ: 3.348,00€

Κωδικός:R05041

Αποθήκη πάγου 478Kg SB1025 SCOTSMAN

3.795€ 2.657€ Με ΦΠΑ: 3.294,06€

Κωδικός:R06670

Πριόνι κατεψυγμένων SO 1840 INOX START SIRMAN

3.140€ 2.418€ Με ΦΠΑ: 2.998,32€

Κωδικός:R05257

Ψυγείο ψαριών 57εκ με 3 συρτάρια GINOX

2.411€ Με ΦΠΑ: 2.989,64€

Κωδικός:R02659

Ψυγείο θάλαμος ψαριών με 2 πόρτες

3.000€ 2.394€ Με ΦΠΑ: 2.968,56€

Κωδικός:R03279

Ψυγείο θάλαμος ψαριών GN 2/1 QRX 688FH COOLHEAD

3.138€ 2.354€ Με ΦΠΑ: 2.918,96€

Κωδικός:R06671

Πριόνι κατεψυγμένων SO 1650 INOX START SIRMAN

3.040€ 2.341€ Με ΦΠΑ: 2.902,84€

Κωδικός:R05040

Αποθήκη πάγου 406Kg SB948 SCOTSMAN

3.130€ 2.191€ Με ΦΠΑ: 2.716,84€

Κωδικός:R07230

Καταψύκτης 254εκ διπλής λειτουργίας με συρόμενα SCANCOOL

2.924€ 2.047€ Με ΦΠΑ: 2.538,28€

Κωδικός:R05039

Αποθήκη πάγου 252Kg SB550 SCOTSMAN

2.875€ 2.013€ Με ΦΠΑ: 2.495,50€

Κωδικός:R01522

Πριόνι κατεψυγμένων 2Hp JG310C

2.700€ 1.924€ Με ΦΠΑ: 2.385,76€

Κωδικός:R00455

Πριονοκορδέλα με ανοξείδωτο πριόνι PK 2IN GARBY

2.500€ 1.875€ Με ΦΠΑ: 2.325,00€

Κωδικός:R04673

Ψυγείο θάλαμος ψαριών

2.294€ 1.816€ Με ΦΠΑ: 2.251,84€

Κωδικός:R01215

Ψυγείο βιτρίνα κλειστού τύπου διαστάσεων 150εκ

2.180€ 1.744€ Με ΦΠΑ: 2.162,56€

Κωδικός:R02648

Ψυγείο προβολής ψαριών estiasi 150εκ

2.060€ 1.648€ Με ΦΠΑ: 2.043,52€

Κωδικός:R05038

Αποθήκη πάγου 243Kg SB530 SCOTSMAN

2.345€ 1.642€ Με ΦΠΑ: 2.035,46€

Κωδικός:R05045

Ψυγείο θάλαμος ψαριών μονό 69εκ

2.159€ 1.490€ Με ΦΠΑ: 1.847,60€

Κωδικός:R04616

Ζυγαριά ετικέτας DIGI SM100H Plus

1.690€ 1.487€ Με ΦΠΑ: 1.844,13€

Κωδικός:R04366

Ερμάριο 200εκ με κλίση στο καπάκι

1.850€ 1.480€ Με ΦΠΑ: 1.835,20€

Κωδικός:R05037

Αποθήκη πάγου 181Kg SB393 SCOTSMAN

2.065€ 1.446€ Με ΦΠΑ: 1.792,42€

Κωδικός:R03351

Μηχανή απολέπισης ψαριών

1.990€ 1.440€ Με ΦΠΑ: 1.785,60€

Κωδικός:R01218

Αποθήκη πάγου 250 kg

1.899€ 1.424€ Με ΦΠΑ: 1.765,92€

Κωδικός:R02932

Ψυγείο βιτρίνα κλειστού τύπου 110εκ

1.740€ 1.392€ Με ΦΠΑ: 1.726,08€

Κωδικός:R07229

Καταψύκτης 190εκ διπλής λειτουργίας με συρόμενα SCANCOOL

1.962€ 1.374€ Με ΦΠΑ: 1.703,76€

Κωδικός:R01217

Αποθήκη πάγου 150Kg

1.888€ 1.355€ Με ΦΠΑ: 1.680,20€

Κωδικός:R05098

Καταψύκτης με συρόμενα 205εκ COLD MASTER

1.690€ 1.352€ Με ΦΠΑ: 1.676,48€

Κωδικός:R05036

Αποθήκη πάγου 168Kg SB322 SCOTSMAN

1.930€ 1.351€ Με ΦΠΑ: 1.675,24€

Κωδικός:R05023

Ζυγαριά-Η/Υ DIGI SM-5300 P

1.500€ 1.320€ Με ΦΠΑ: 1.636,80€

Κωδικός:R02647

Ψυγείο προβολής ψαριών estiasi 110εκ

1.620€ 1.296€ Με ΦΠΑ: 1.607,04€

Κωδικός:R04996

Ζυγαριά-Η/Υ DIGI SM-5300 B

1.450€ 1.276€ Με ΦΠΑ: 1.582,24€

Καταργήθηκε
Ζυγαριά DIGI SM-5100 P
Κωδικός:R01878

Ζυγαριά DIGI SM-5100 P

1.390€ 1.225€ Με ΦΠΑ: 1.519,00€

Καταργήθηκε
Ζυγαριά DIGI SM-5100 B
Κωδικός:R01877

Ζυγαριά DIGI SM-5100 B

1.360€ 1.210€ Με ΦΠΑ: 1.500,40€

Κωδικός:R05035

Αποθήκη πάγου 129Kg SB193 SCOTSMAN

1.625€ 1.138€ Με ΦΠΑ: 1.410,50€

Κωδικός:R05106

Καταψύκτης με κουρμπαριστό κρύσταλλο 155εκ COLD MASTER

1.400€ 1.120€ Με ΦΠΑ: 1.388,80€

Κωδικός:R04365

Ερμάριο 160εκ με κλίση στο καπάκι

1.390€ 1.112€ Με ΦΠΑ: 1.378,88€

Κωδικός:R05097

Καταψύκτης με συρόμενα 155εκ COLD MASTER

1.380€ 1.104€ Με ΦΠΑ: 1.368,96€

Κωδικός:R07228

Καταψύκτης 148εκ διπλής λειτουργίας με συρόμενα SCANCOOL

1.560€ 1.092€ Με ΦΠΑ: 1.354,08€

Κωδικός:R04613

Ζυγαριά ετικέτας DIGI SM100 PCS Plus

1.221€ 1.070€ Με ΦΠΑ: 1.326,80€

Κωδικός:R00317

Ερμάριο γωνία 100εκ

1.650€ 1.070€ Με ΦΠΑ: 1.326,80€

Κωδικός:R04614

Ζυγαριά ετικέτας DIGI SM100 BCS Plus

1.201€ 1.050€ Με ΦΠΑ: 1.302,00€

Κωδικός:R00341

Ερμάριο 290εκ

1.464€ 1.020€ Με ΦΠΑ: 1.264,80€

Κωδικός:R01140

Λάντζα 160εκ κλειστή με 3 γούρνες

1.421€ 1.005€ Με ΦΠΑ: 1.246,20€

Κωδικός:R03159

Τραπέζι ψαριέρας 200x120εκ

1.250€ 1.000€ Με ΦΠΑ: 1.240,00€

Κωδικός:R05105

Καταψύκτης με κουρμπαριστό κρύσταλλο 130εκ COLD MASTER

1.240€ 992€ Με ΦΠΑ: 1.230,08€

Κωδικός:R06731

Θερμαντικό κάτοπτρο αερίου 55τμ DSR 25 PREMIUM EDITION

1.110€ 977€ Με ΦΠΑ: 1.211,48€

Κωδικός:R06396

Θερμαντικό κάτοπτρο αερίου 50τμ DSR 18 PREMIUM EDITION

1.110€ 977€ Με ΦΠΑ: 1.211,48€

Κωδικός:R05096

Καταψύκτης με συρόμενα 130εκ COLD MASTER

1.220€ 976€ Με ΦΠΑ: 1.210,24€

Κωδικός:R04364

Ερμάριο 120εκ με κλίση στο καπάκι

1.200€ 960€ Με ΦΠΑ: 1.190,40€

Κωδικός:R05104

Καταψύκτης με κουρμπαριστό κρύσταλλο 101εκ COLD MASTER

1.100€ 880€ Με ΦΠΑ: 1.091,20€

Κωδικός:R01820

Πάγκος inox με πλάκα πολυαιθυλενίου 200x100x3εκ

1.200€ 870€ Με ΦΠΑ: 1.078,80€

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΉΝΑ

Follow us on Instagram Find us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Twitter
    compare προϊόντα σε σύγκριση
Αφαίρεση όλων close    
Loading...

ΕΣΠΑ

Close