Πρατήριο Άρτου

1-96/460 εγγραφές | 5 σελίδες
Κωδικός:R05703

Επαγγελματικός φούρνος αερίου CW 20GN 2/1 CD 220G LEVEL UP INOXTREND

31.320€ 20.358€ Με ΦΠΑ: 25.243,92€

Κωδικός:R06862

Επαγγελματική εσπρεσσομηχανή αυτόματη LA REALE 3GR GAGGIA

17.230€ 15.507€ Με ΦΠΑ: 19.228,68€

Κωδικός:R03018

Ζυμωτήριο με βραχίονες 221Lt DOMINO

19.700€ 14.775€ Με ΦΠΑ: 18.321,00€

Κωδικός:R05697

Επαγγελματικός φούρνος αερίου CW 20GN 1/1 CD 120G LEVEL UP INOXTREND

22.680€ 14.742€ Με ΦΠΑ: 18.280,08€

Κωδικός:R03011

Ζυμωτήριο με βραχίονες 187Lt DOMINO

18.800€ 14.100€ Με ΦΠΑ: 17.484,00€

Κωδικός:R06861

Επαγγελματική εσπρεσσομηχανή αυτόματη LA REALE 2GR GAGGIA

14.340€ 12.906€ Με ΦΠΑ: 16.003,44€

Κωδικός:R05533

Επαγγελματική μηχανή espresso MyConcept evd 3 WEGA

13.650€ 12.695€ Με ΦΠΑ: 15.741,18€

Κωδικός:R02829

Ταχυζυμωτήριο με 2 μοτέρ 306Lt DOMINO

16.800€ 12.600€ Με ΦΠΑ: 15.624,00€

Κωδικός:R02828

Ταχυζυμωτήριο με 2 μοτέρ 266Lt DOMINO

16.450€ 12.338€ Με ΦΠΑ: 15.298,50€

Κωδικός:R06232

Επαγγελματικός φούρνος αερίου LU 211G 11GN 2/1 LEVEL UP INOXTREND

18.576€ 12.074€ Με ΦΠΑ: 14.972,26€

Κωδικός:R03010

Ζυμωτήριο με βραχίονες 157Lt DOMINO

15.400€ 11.550€ Με ΦΠΑ: 14.322,00€

Κωδικός:R02981

Ζυμωτήριο με βραχίονες 145Lt DOMINO

14.800€ 11.100€ Με ΦΠΑ: 13.764,00€

Κωδικός:R05532

Επαγγελματική μηχανή espresso MyConcept evd 2 WEGA

11.500€ 10.695€ Με ΦΠΑ: 13.261,80€

Κωδικός:R06228

Επαγγελματικός φούρνος ηλεκτρικός LU 211E 11GN 2/1 LEVEL UP INOXTREND

16.416€ 10.670€ Με ΦΠΑ: 13.231,30€

Κωδικός:R05702

Επαγγελματικός φούρνος αερίου CD 211G για 11GN 2/1 LEVEL UP INOXTREND

14.904€ 9.688€ Με ΦΠΑ: 12.012,62€

Κωδικός:R06231

Επαγγελματικός φούρνος αερίου LU 207G 7GN 2/1 LEVEL UP INOXTREND

14.688€ 9.547€ Με ΦΠΑ: 11.838,53€

Κωδικός:R02827

Ταχυζυμωτήριο με 2 μοτέρ 188Lt DOMINO

12.650€ 9.488€ Με ΦΠΑ: 11.764,50€

Κωδικός:R02826

Ταχυζυμωτήριο με 2 μοτέρ 160Lt DOMINO

11.800€ 8.850€ Με ΦΠΑ: 10.974,00€

Κωδικός:R06230

Επαγγελματικός φούρνος αερίου LU 111G 11GN 1/1 LEVEL UP INOXTREND

13.608€ 8.845€ Με ΦΠΑ: 10.968,05€

Κωδικός:R02980

Ζυμωτήριο με βραχίονες 95Lt DOMINO

11.500€ 8.625€ Με ΦΠΑ: 10.695,00€

Κωδικός:R06864

Επαγγελματική εσπρεσσομηχανή αυτόματη La Giusta 3GR GAGGIA

9.450€ 8.505€ Με ΦΠΑ: 10.546,20€

Κωδικός:R06227

Επαγγελματικός φούρνος ηλεκτρικός LU 207E 7GN 2/1 LEVEL UP INOXTREND

12.960€ 8.424€ Με ΦΠΑ: 10.445,76€

Κωδικός:R02974

Ζυμωτήριο με βραχίονες 81Lt DOMINO

11.200€ 8.400€ Με ΦΠΑ: 10.416,00€

Κωδικός:R02825

Ταχυζυμωτήριο με 2 μοτέρ 131Lt DOMINO

10.500€ 7.875€ Με ΦΠΑ: 9.765,00€

Κωδικός:R06226

Επαγγελματικός φούρνος ηλεκτρικός LU 111E 11GN 1/1 LEVEL UP INOXTREND

11.988€ 7.792€ Με ΦΠΑ: 9.662,33€

Κωδικός:R06429

Βιτρίνα θερμαινόμενη BRIO 137 HOT TECFRIGO

10.075€ 7.556€ Με ΦΠΑ: 9.369,75€

Κωδικός:R02973

Ζυμωτήριο με βραχίονες 67Lt DOMINO

9.800€ 7.350€ Με ΦΠΑ: 9.114,00€

Κωδικός:R06229

Επαγγελματικός φούρνος αερίου LU 107G 7GN 1/1 LEVEL UP INOXTREND

11.232€ 7.301€ Με ΦΠΑ: 9.052,99€

Κωδικός:R03165

Ζυμωτήριο με βραχίονες 81Lt TWINTECH 55 DOMINO

9.700€ 7.275€ Με ΦΠΑ: 9.021,00€

Κωδικός:R06426

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης BRIO 187Q TECFRIGO

9.676€ 7.257€ Με ΦΠΑ: 8.998,68€

Κωδικός:R02824

Ταχυζυμωτήριο με 2 μοτέρ 78Lt DOMINO

9.650€ 7.238€ Με ΦΠΑ: 8.974,50€

Κωδικός:R06863

Επαγγελματική εσπρεσσομηχανή αυτόματη La Giusta 2GR GAGGIA

7.820€ 7.038€ Με ΦΠΑ: 8.727,12€

Κωδικός:R06428

Βιτρίνα θερμαινόμενη BRIO 97 HOT TECFRIGO

9.288€ 6.966€ Με ΦΠΑ: 8.637,84€

Κωδικός:R05701

Επαγγελματικός φούρνος αερίου CD 207G για 7GN 2/1 LEVEL UP INOXTREND

10.260€ 6.669€ Με ΦΠΑ: 8.269,56€

Κωδικός:R03075

Ζυμωτήριο με βραχίονες 67Lt TWINTECH 45 DOMINO

8.500€ 6.375€ Με ΦΠΑ: 7.905,00€

Κωδικός:R05727

Βιτρίνα γλυκών κατάψυξης 172εκ με 2 πόρτες LONGONI

7.414€ 6.302€ Με ΦΠΑ: 7.814,36€

Κωδικός:R05700

Επαγγελματικός φούρνος αερίου CD 111G για 11GN 1/1 LEVEL UP INOXTREND

9.666€ 6.283€ Με ΦΠΑ: 7.790,80€

Κωδικός:R06225

Επαγγελματικός φούρνος ηλεκτρικός LU 107E 7GN 1/1 LEVEL UP INOXTREND

9.288€ 6.037€ Με ΦΠΑ: 7.486,13€

Κωδικός:R01585

Επαγγελματική εσπρεσσομηχανή αυτόματη WEGA POLARIS EVD2

6.450€ 5.999€ Με ΦΠΑ: 7.438,14€

Κωδικός:R06425

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης BRIO 137Q TECFRIGO

7.910€ 5.933€ Με ΦΠΑ: 7.356,30€

Κωδικός:R01255

Βιτρίνα κατάψυξης με κρύσταλλο και στις 4 πλευρές LONGONI

6.943€ 5.902€ Με ΦΠΑ: 7.317,92€

Κωδικός:R00328

Ψυγείο πίτσας 220x80εκ για GN1/2 και 2 GN1/3 GINOX

5.730€ Με ΦΠΑ: 7.105,20€

Κωδικός:R06866

Επαγγελματική εσπρεσσομηχανή αυτόματη La Precisa 3GR GAGGIA

6.340€ 5.706€ Με ΦΠΑ: 7.075,44€

Κωδικός:R06583

Επαγγελματικό μίξερ 40Lt PLUTONE 40 SIRMAN

7.310€ 5.629€ Με ΦΠΑ: 6.979,59€

Κωδικός:R03023

Ζυμωτήριο με βραχίονες 47Lt TWINTECH 30 DOMINO

7.300€ 5.475€ Με ΦΠΑ: 6.789,00€

Κωδικός:R05698

Επαγγελματικός φούρνος αερίου CDA 107G για 7GN 1/1 LEVEL UP INOXTREND

7.560€ 5.350€ Με ΦΠΑ: 6.634,00€

Κωδικός:R01375

Ψυγείο βιτρίνα γλυκών με 2 ανεξάρτητους χώρους LONGONI

6.202€ 5.272€ Με ΦΠΑ: 6.536,91€

Κωδικός:R06411

Επαγγελματικός φούρνος ηλεκτρικός 7GN 2/1 CD 207E LEVEL UP INOXTREND

8.100€ 5.265€ Με ΦΠΑ: 6.528,60€

Κωδικός:R06424

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης BRIO 97Q TECFRIGO

6.775€ 5.081€ Με ΦΠΑ: 6.300,75€

Κωδικός:R05665

Επαγγελματικός φούρνος για 11 GN 1/1 Compact INOXTREND

7.776€ 5.054€ Με ΦΠΑ: 6.267,46€

Κωδικός:R00326

Ψυγείο πίτσας 197,5x80εκ για 40x60εκ GINOX

5.031€ Με ΦΠΑ: 6.238,44€

Κωδικός:R06530

Ψυγείο βιτρίνα κατάψυξης RFG 1900 COOL HEAD

6.700€ 5.025€ Με ΦΠΑ: 6.231,00€

Κωδικός:R05336

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης γλυκών ξύλινη SALOON 1010 TECFRIGO

6.670€ 5.003€ Με ΦΠΑ: 6.203,10€

Κωδικός:R06573

Ψυγείο βιτρίνα κατάψυξης 3 πόρτες GTK 1480 SARO

5.750€ 4.888€ Με ΦΠΑ: 6.061,12€

Κωδικός:R01580

Επαγγελματική εσπρεσσομηχανή αυτόματη WEGA POLARIS EVD1

5.190€ 4.827€ Με ΦΠΑ: 5.985,11€

Κωδικός:R06287

Βιτρίνα παγωτού 18 θέσεων FRAMEC

6.857€ 4.800€ Με ΦΠΑ: 5.952,00€

Κωδικός:R06868

Επαγγελματική εσπρεσσομηχανή αυτόματη LA DECISA 3GR GAGGIA

5.330€ 4.797€ Με ΦΠΑ: 5.948,28€

Κωδικός:R06607

Επαγγελματικός φούρνος αερίου για 11 ταψιά VERSO INOXTREND

7.344€ 4.774€ Με ΦΠΑ: 5.919,26€

Κωδικός:R06865

Επαγγελματική εσπρεσσομηχανή αυτόματη La Precisa 2GR GAGGIA

5.300€ 4.770€ Με ΦΠΑ: 5.914,80€

Κωδικός:R00327

Ψυγείο πίτσας 175x80εκ για GN1/2 και 2 GN1/3 GINOX

4.690€ Με ΦΠΑ: 5.815,60€

Κωδικός:R03858

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης / κατάψυξης PRIMA 800 FROSTEMILY

6.054€ 4.541€ Με ΦΠΑ: 5.630,22€

Κωδικός:R03857

Ψυγείο βιτρίνα κατάψυξης με 8 ράφια 800 TBS PF FROSTEMILY

5.995€ 4.496€ Με ΦΠΑ: 5.575,04€

Κωδικός:R05335

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης γλυκών ξύλινη SALOON 700 TECFRIGO

5.965€ 4.474€ Με ΦΠΑ: 5.547,45€

Κωδικός:R03579

Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης διπορτο για λαμαρίνες 60x80εκ

5.510€ 4.408€ Με ΦΠΑ: 5.465,92€

Κωδικός:R03516

Επαγγελματικό ψυγείο self service 137εκ

4.385€ Με ΦΠΑ: 5.437,40€

Κωδικός:R00324

Ψυγείο πάγκος σαλατών 175x80εκ για GN 1/1 GINOX

4.365€ Με ΦΠΑ: 5.412,60€

Κωδικός:R05885

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης 150εκ COOLHEAD

5.733€ 4.300€ Με ΦΠΑ: 5.331,69€

Κωδικός:R06221

Επαγγελματικός φούρνος αερίου για 7 ταψιά VERSO INOXTREND

6.480€ 4.212€ Με ΦΠΑ: 5.222,88€

Κωδικός:R00024

Τζάκι αερίου 3πλεύρο 100εκ

4.200€ Με ΦΠΑ: 5.208,00€

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΉΝΑ

Follow us on Instagram Find us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Twitter
    compare προϊόντα σε σύγκριση
Αφαίρεση όλων close    
Loading...

ΕΣΠΑ

Close