Λάντζες

Λάντζες ανοξείδωτες, επαγγελματικοί νεροχύτες σε μεγάλη ποικιλία. Επιλέξτε λάντζα ανοξείδωτη κλειστή ή ανοιχτή με μονή, διπλή ή τριπλή γούρνα από την ESTIASI.

1-81/81 εγγραφές | 1 σελίδες
Κωδικός:R01158

Λάντζα 240εκ κλειστή με 3 γούρνες

1.579€ 1.026€ Με ΦΠΑ: 1.272,24€

Κωδικός:R03697

Λάντζα κλειστή 220εκ με 3 γούρνες και με πόρτες

1.541€ 999€ Με ΦΠΑ: 1.238,76€

Κωδικός:R00417

Λάντζα κλειστή 190εκ με 3 γούρνες στο κέντρο

1.481€ 970€ Με ΦΠΑ: 1.202,80€

Κωδικός:R01150

Λάντζα κλειστή 180εκ με 3 γούρνες και με πόρτες

1.461€ 950€ Με ΦΠΑ: 1.178,00€

Κωδικός:R01140

Λάντζα 160εκ κλειστή με 3 γούρνες

1.421€ 930€ Με ΦΠΑ: 1.153,20€

Κωδικός:R01161

Λάντζα κλειστή 240εκ με 2 γούρνες

1.372€ 892€ Με ΦΠΑ: 1.106,08€

Κωδικός:R03696

Λάντζα κλειστή 220εκ με 2 γούρνες

1.326€ 861€ Με ΦΠΑ: 1.067,64€

Κωδικός:R01155

Λάντζα ανοιχτή 240εκ με 3 γούρνες

1.310€ 851€ Με ΦΠΑ: 1.055,24€

Κωδικός:R00414

Λάντζα κλειστή 190εκ με 2 γούρνες στο κέντρο

1.260€ 831€ Με ΦΠΑ: 1.030,44€

Κωδικός:R00415

Λάντζα κλειστή 190εκ με 2 γούρνες δεξιά

1.260€ 830€ Με ΦΠΑ: 1.029,20€

Κωδικός:R00416

Λάντζα κλειστή 190εκ με 2 γούρνες αριστερά

1.260€ 829€ Με ΦΠΑ: 1.027,96€

Κωδικός:R01147

Λάντζα κλειστή 180εκ με 2 γούρνες

1.239€ 815€ Με ΦΠΑ: 1.010,60€

Κωδικός:R03699

Λάντζα ανοιχτή 220εκ με 3 γούρνες

1.255€ 815€ Με ΦΠΑ: 1.010,60€

Κωδικός:R03687

Λάντζα κλειστή 160εκ με 2 γούρνες

1.197€ 778€ Με ΦΠΑ: 964,72€

Κωδικός:R00403

Λάντζα ανοιχτή 190εκ με 3 γούρνες

1.168€ 778€ Με ΦΠΑ: 964,72€

Κωδικός:R01138

Λάντζα 180εκ ανοιχτή με 3 γούρνες

1.139€ 755€ Με ΦΠΑ: 936,20€

Κωδικός:R00413

Λάντζα κλειστή 140εκ με 2 γούρνες και πόρτες

1.141€ 742€ Με ΦΠΑ: 920,08€

Κωδικός:R00407

Λάντζα κλειστή 140εκ με 2 γούρνες δεξιά

1.141€ 741€ Με ΦΠΑ: 918,84€

Κωδικός:R00408

Λάντζα κλειστή 140εκ με 2 γούρνες αριστερά

1.141€ 740€ Με ΦΠΑ: 917,60€

Κωδικός:R01129

Λάντζα ανοιχτή 160εκ με 3 γούρνες

1.081€ 720€ Με ΦΠΑ: 892,80€

Κωδικός:R01154

Λάντζα ανοιχτή 240εκ με 2 γούρνες

1.107€ 719€ Με ΦΠΑ: 891,56€

Κωδικός:R02563

Λάντζα κλειστή 180εκ με 1 γούρνα 96x51x35

896€ 717€ Με ΦΠΑ: 888,83€

Κωδικός:R00406

Λάντζα κλειστή 120εκ με 2 γούρνες

1.085€ 710€ Με ΦΠΑ: 880,40€

Κωδικός:R03698

Λάντζα ανοιχτή 220εκ με 2 γούρνες

1.001€ 705€ Με ΦΠΑ: 874,20€

Κωδικός:R03169

Λάντζα με τρύπα για σκουπίδια

860€ 688€ Με ΦΠΑ: 853,12€

Κωδικός:R03205

Λάντζα 100εκ κλειστή με 2 γούρνες

1.029€ 680€ Με ΦΠΑ: 843,20€

Κωδικός:R02562

Λάντζα κλειστή 160εκ με 1 γούρνα 96x51x35

830€ 664€ Με ΦΠΑ: 823,36€

Κωδικός:R03688

Λάντζα 160εκ κλειστή με 1 γούρνα

990€ 653€ Με ΦΠΑ: 809,72€

Κωδικός:R00400

Λάντζα ανοιχτή 190εκ με 2 γούρνες

905€ 631€ Με ΦΠΑ: 782,44€

Κωδικός:R00401

Λάντζα ανοιχτή 190εκ με 2 γούρνες δεξιά

905€ 630€ Με ΦΠΑ: 781,20€

Κωδικός:R00402

Λάντζα ανοιχτή 190εκ με 2 γούρνες αριστερά

905€ 629€ Με ΦΠΑ: 779,96€

Κωδικός:R00412

Λάντζα κλειστή 140εκ με 1 γούρνα αριστερά

933€ 625€ Με ΦΠΑ: 775,00€

Κωδικός:R00410

Λάντζα κλειστή 140εκ με 1 γούρνα δεξιά

933€ 606€ Με ΦΠΑ: 751,44€

Κωδικός:R01156

Λάντζα ανοιχτή 180εκ με 2 γούρνες

954€ 605€ Με ΦΠΑ: 750,20€

Κωδικός:R03691

Λάντζα ανοιχτή 160εκ με 2 γούρνες

912€ 593€ Με ΦΠΑ: 735,32€

Κωδικός:R02561

Λάντζα κλειστή 120εκ με 1 γούρνα 96x51x35

740€ 592€ Με ΦΠΑ: 734,08€

Κωδικός:R06711

Λάντζα επιδαπέδια ποδοκίνητη LPDX 45 HACCP

720€ 576€ Με ΦΠΑ: 714,24€

Κωδικός:R06136

Λαντζάκι επιδαπέδιο με μπουτόν γονάτου HACCP

570€ Με ΦΠΑ: 706,80€

Κωδικός:R01135

Λάντζα 120εκ κλειστή με 1 γούρνα και πόρτες

885€ 570€ Με ΦΠΑ: 706,80€

Κωδικός:R00411

Λάντζα κλειστή 110εκ με 1 γούρνα αριστερά

863€ 568€ Με ΦΠΑ: 704,32€

Κωδικός:R02560

Λάντζα ανοιχτή 180εκ με 1 γούρνα 96x51x35

710€ 568€ Με ΦΠΑ: 704,32€

Κωδικός:R00409

Λάντζα κλειστή 110εκ με 1 γούρνα δεξιά

863€ 567€ Με ΦΠΑ: 703,08€

Κωδικός:R00399

Λάντζα ανοιχτή 140εκ με 2 γούρνες στο κέντρο

870€ 566€ Με ΦΠΑ: 701,84€

Κωδικός:R00392

Λάντζα ανοιχτή 140εκ με 2 γούρνες δεξιά

870€ 565€ Με ΦΠΑ: 700,60€

Κωδικός:R03203

Λάντζα 100εκ κλειστή με 1 μικρή γούρνα

824€ 565€ Με ΦΠΑ: 700,60€

Κωδικός:R00393

Λάντζα ανοιχτή 140εκ με 2 γούρνες αριστερά

870€ 564€ Με ΦΠΑ: 699,36€

Κωδικός:R04331

Λάντζα 90εκ κλειστή με 1 γούρνα

819€ 560€ Με ΦΠΑ: 694,40€

Κωδικός:R06137

Λαντζάκι επιδαπέδιο με μπουτόν γονάτου HACCP

550€ Με ΦΠΑ: 682,00€

Κωδικός:R03199

Λάντζα ανοιχτή 120εκ με 2 γούρνες

828€ 538€ Με ΦΠΑ: 667,12€

Κωδικός:R01112

Λάντζα κλειστή 70εκ με 1 γούρνα και με πόρτες

775€ 520€ Με ΦΠΑ: 644,80€

Κωδικός:R00391

Λάντζα ανοιχτή 110εκ με 2 γούρνες

807€ 515€ Με ΦΠΑ: 638,60€

Κωδικός:R02559

Λάντζα ανοιχτή 160εκ με 1 γούρνα 96x51x35

640€ 512€ Με ΦΠΑ: 634,88€

Κωδικός:R03202

Λάντζα 60εκ κλειστή με 1 γούρνα

736€ 510€ Με ΦΠΑ: 632,40€

Κωδικός:R03198

Λάντζα ανοιχτή 100εκ με 2 γούρνες

786€ 505€ Με ΦΠΑ: 626,20€

Κωδικός:R04716

Λάντζα 50εκ κλειστή με 1 γούρνα

714€ 505€ Με ΦΠΑ: 626,20€

Κωδικός:R04380

Λαντζάκι επιδαπέδιο με μπουτόν HACCP

660€ 475€ Με ΦΠΑ: 589,00€

Κωδικός:R03693

Λάντζα ανοιχτή 160εκ με 1 γούρνα

702€ 456€ Με ΦΠΑ: 565,44€

Κωδικός:R02558

Λάντζα ανοιχτή 120εκ με 1 γούρνα 96x51x35

560€ 448€ Με ΦΠΑ: 555,52€

Κωδικός:R00396

Λάντζα ανοιχτή 140εκ με 1 γούρνα δεξιά

663€ 431€ Με ΦΠΑ: 534,44€

Κωδικός:R00398

Λάντζα ανοιχτή 140εκ με 1 γούρνα αριστερά

663€ 430€ Με ΦΠΑ: 533,20€

Κωδικός:R03197

Λάντζα 140εκ με 1 μικρή γούρνα

645€ 417€ Με ΦΠΑ: 517,08€

Κωδικός:R03170

Λάντζα ανοιχτή 120εκ με 1 γούρνα

623€ 402€ Με ΦΠΑ: 498,48€

Κωδικός:R02362

Λάντζα επιδαπέδια ποδοκίνητη HACCP

540€ 385€ Με ΦΠΑ: 477,40€

Κωδικός:R00397

Λάντζα ανοιχτή 110εκ με 1 γούρνα αριστερά

602€ 382€ Με ΦΠΑ: 473,68€

Κωδικός:R00395

Λάντζα ανοιχτή 110εκ με 1 γούρνα δεξιά

602€ 380€ Με ΦΠΑ: 471,20€

Κωδικός:R06271

Λάντζα HACCP επιδαπέδια ποδοκίνητη FRICOSMOS

530€ 378€ Με ΦΠΑ: 468,72€

Κωδικός:R06139

Λαντζάκι επιτοίχιο με μπουτόν γονάτου HACCP

375€ Με ΦΠΑ: 465,00€

Κωδικός:R06267

Λαντζάκι HACCP επιτοίχιο με φωτοκύτταρο FRICOSMOS

510€ 364€ Με ΦΠΑ: 451,36€

Κωδικός:R00394

Λάντζα 90εκ ανοιχτή με 1 γούρνα

560€ 350€ Με ΦΠΑ: 434,00€

Κωδικός:R03195

Λάντζα ανοιχτή 50εκ με 1 μικρή γούρνα

476€ 330€ Με ΦΠΑ: 409,20€

Κωδικός:R06270

Λάντζα HACCP επιδαπέδια ποδοκίνητη FRICOSMOS

435€ 310€ Με ΦΠΑ: 384,40€

Κωδικός:R06269

Λάντζα HACCP επιδαπέδια ποδοκίνητη FRICOSMOS

410€ 292€ Με ΦΠΑ: 362,08€

Κωδικός:R06138

Λαντζάκι επιτοίχιο με μπουτόν γονάτου HACCP

275€ Με ΦΠΑ: 341,00€

Κωδικός:R06268

Λάντζα HACCP επιδαπέδια ποδοκίνητη XDOME

375€ 268€ Με ΦΠΑ: 332,32€

Κωδικός:R01108

Λάντζα επιδαπέδια ποδοκίνητη HACCP

315€ 239€ Με ΦΠΑ: 296,36€

Κωδικός:R05944

Λαντζάκι επιτοίχιο HACCP με μπουτόν ITALSTAR

265€ 199€ Με ΦΠΑ: 246,76€

Κωδικός:R06266

Λαντζάκι HACCP επιτοίχιο με μπουτόν XDOME

255€ 182€ Με ΦΠΑ: 225,68€

Κωδικός:R05256

Λαντζάκι HACCP επιτοίχιο με μπουτόν

240€ 180€ Με ΦΠΑ: 223,20€

Κωδικός:R06151

Λαντζάκι επιτοίχιο με μπουτόν

255€ 179€ Με ΦΠΑ: 221,96€

Κωδικός:R06265

Λαντζάκι HACCP επιτοίχιο με μπουτόν FRICOSMOS

240€ 171€ Με ΦΠΑ: 212,04€

Κωδικός:R02359

Λαντζάκι επιτοίχιο με μπουτόν HACCP

200€ 145€ Με ΦΠΑ: 179,80€

  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΉΝΑ

  Follow us on Instagram Find us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Twitter
      compare προϊόντα σε σύγκριση
  Αφαίρεση όλων close    
  Loading...

  ΕΣΠΑ

  Close