Λάντζες

Λάντζες ανοξείδωτες, επαγγελματικοί νεροχύτες σε μεγάλη ποικιλία. Επιλέξτε λάντζα ανοξείδωτη κλειστή ή ανοιχτή με μονή, διπλή ή τριπλή γούρνα από την ESTIASI.

1-83/83 εγγραφές | 1 σελίδες
Κωδικός:R01158

Λάντζα 240εκ κλειστή με 3 γούρνες

1.579€ 1.099€ Με ΦΠΑ: 1.362,76€

Κωδικός:R03697

Λάντζα κλειστή 220εκ με 3 γούρνες και με πόρτες

1.541€ 1.081€ Με ΦΠΑ: 1.340,44€

Κωδικός:R00417

Λάντζα κλειστή 190εκ με 3 γούρνες στο κέντρο

1.481€ 1.050€ Με ΦΠΑ: 1.302,00€

Κωδικός:R01150

Λάντζα κλειστή 180εκ με 3 γούρνες και με πόρτες

1.461€ 1.025€ Με ΦΠΑ: 1.271,00€

Κωδικός:R01140

Λάντζα 160εκ κλειστή με 3 γούρνες

1.421€ 1.005€ Με ΦΠΑ: 1.246,20€

Κωδικός:R01161

Λάντζα κλειστή 240εκ με 2 γούρνες

1.372€ 966€ Με ΦΠΑ: 1.197,84€

Κωδικός:R03696

Λάντζα κλειστή 220εκ με 2 γούρνες

1.326€ 945€ Με ΦΠΑ: 1.171,80€

Κωδικός:R01155

Λάντζα ανοιχτή 240εκ με 3 γούρνες

1.310€ 921€ Με ΦΠΑ: 1.142,04€

Κωδικός:R00414

Λάντζα κλειστή 190εκ με 2 γούρνες στο κέντρο

1.260€ 897€ Με ΦΠΑ: 1.112,28€

Κωδικός:R00416

Λάντζα κλειστή 190εκ με 2 γούρνες αριστερά

1.160€ 896€ Με ΦΠΑ: 1.111,04€

Κωδικός:R00415

Λάντζα κλειστή 190εκ με 2 γούρνες δεξιά

1.160€ 895€ Με ΦΠΑ: 1.109,80€

Κωδικός:R03699

Λάντζα ανοιχτή 220εκ με 3 γούρνες

1.255€ 889€ Με ΦΠΑ: 1.102,36€

Κωδικός:R01147

Λάντζα κλειστή 180εκ με 2 γούρνες

1.139€ 875€ Με ΦΠΑ: 1.085,00€

Κωδικός:R00403

Λάντζα ανοιχτή 190εκ με 3 γούρνες

1.168€ 840€ Με ΦΠΑ: 1.041,60€

Κωδικός:R03687

Λάντζα κλειστή 160εκ με 2 γούρνες

1.097€ 839€ Με ΦΠΑ: 1.040,36€

Κωδικός:R01138

Λάντζα 180εκ ανοιχτή με 3 γούρνες

1.139€ 810€ Με ΦΠΑ: 1.004,40€

Κωδικός:R00407

Λάντζα κλειστή 140εκ με 2 γούρνες δεξιά

1.141€ 799€ Με ΦΠΑ: 990,76€

Κωδικός:R00408

Λάντζα κλειστή 140εκ με 2 γούρνες αριστερά

1.141€ 798€ Με ΦΠΑ: 989,52€

Κωδικός:R00413

Λάντζα κλειστή 140εκ με 2 γούρνες και πόρτες

1.141€ 797€ Με ΦΠΑ: 988,28€

Κωδικός:R01154

Λάντζα ανοιχτή 240εκ με 2 γούρνες

1.107€ 780€ Με ΦΠΑ: 967,20€

Κωδικός:R00406

Λάντζα κλειστή 120εκ με 2 γούρνες

1.085€ 760€ Με ΦΠΑ: 942,40€

Κωδικός:R03698

Λάντζα ανοιχτή 220εκ με 2 γούρνες

1.001€ 750€ Με ΦΠΑ: 930,00€

Κωδικός:R03205

Λάντζα 100εκ κλειστή με 2 γούρνες

1.029€ 745€ Με ΦΠΑ: 923,80€

Κωδικός:R02563

Λάντζα κλειστή 180εκ με 1 γούρνα 96x51x35

905€ 724€ Με ΦΠΑ: 897,76€

Κωδικός:R01129

Λάντζα ανοιχτή 160εκ με 3 γούρνες

1.081€ 705€ Με ΦΠΑ: 874,20€

Κωδικός:R03688

Λάντζα 160εκ κλειστή με 1 γούρνα

990€ 693€ Με ΦΠΑ: 859,32€

Κωδικός:R03169

Λάντζα με τρύπα για σκουπίδια

860€ 688€ Με ΦΠΑ: 853,12€

Κωδικός:R02562

Λάντζα κλειστή 160εκ με 1 γούρνα 96x51x35

855€ 684€ Με ΦΠΑ: 848,16€

Κωδικός:R01156

Λάντζα ανοιχτή 180εκ με 2 γούρνες

954€ 672€ Με ΦΠΑ: 833,28€

Κωδικός:R02560

Λάντζα ανοιχτή 180εκ με 1 γούρνα 96x51x35

836€ 669€ Με ΦΠΑ: 829,56€

Κωδικός:R00412

Λάντζα κλειστή 140εκ με 1 γούρνα αριστερά

933€ 655€ Με ΦΠΑ: 812,20€

Κωδικός:R00410

Λάντζα κλειστή 140εκ με 1 γούρνα δεξιά

933€ 654€ Με ΦΠΑ: 810,96€

Κωδικός:R03691

Λάντζα ανοιχτή 160εκ με 2 γούρνες

912€ 638€ Με ΦΠΑ: 791,12€

Κωδικός:R00400

Λάντζα ανοιχτή 190εκ με 2 γούρνες

905€ 631€ Με ΦΠΑ: 782,44€

Κωδικός:R00401

Λάντζα ανοιχτή 190εκ με 2 γούρνες δεξιά

905€ 630€ Με ΦΠΑ: 781,20€

Κωδικός:R00402

Λάντζα ανοιχτή 190εκ με 2 γούρνες αριστερά

905€ 629€ Με ΦΠΑ: 779,96€

Κωδικός:R01135

Λάντζα 120εκ κλειστή με 1 γούρνα και πόρτες

885€ 625€ Με ΦΠΑ: 775,00€

Κωδικός:R02561

Λάντζα κλειστή 120εκ με 1 γούρνα 96x51x35

780€ 624€ Με ΦΠΑ: 773,76€

Κωδικός:R02559

Λάντζα ανοιχτή 160εκ με 1 γούρνα 96x51x35

780€ 624€ Με ΦΠΑ: 773,76€

Κωδικός:R00411

Λάντζα κλειστή 110εκ με 1 γούρνα αριστερά

863€ 621€ Με ΦΠΑ: 770,04€

Κωδικός:R00409

Λάντζα κλειστή 110εκ με 1 γούρνα δεξιά

863€ 620€ Με ΦΠΑ: 768,80€

Κωδικός:R00392

Λάντζα ανοιχτή 140εκ με 2 γούρνες δεξιά

870€ 610€ Με ΦΠΑ: 756,40€

Κωδικός:R03203

Λάντζα 100εκ κλειστή με 1 μικρή γούρνα

824€ 610€ Με ΦΠΑ: 756,40€

Κωδικός:R00393

Λάντζα ανοιχτή 140εκ με 2 γούρνες αριστερά

870€ 609€ Με ΦΠΑ: 755,16€

Κωδικός:R00399

Λάντζα ανοιχτή 140εκ με 2 γούρνες στο κέντρο

870€ 608€ Με ΦΠΑ: 753,92€

Κωδικός:R04331

Λάντζα 90εκ κλειστή με 1 γούρνα

819€ 599€ Με ΦΠΑ: 742,76€

Κωδικός:R03199

Λάντζα ανοιχτή 120εκ με 2 γούρνες

828€ 579€ Με ΦΠΑ: 717,96€

Κωδικός:R06136

Λαντζάκι επιδαπέδιο με μπουτόν γονάτου HACCP

570€ Με ΦΠΑ: 706,80€

Κωδικός:R02558

Λάντζα ανοιχτή 120εκ με 1 γούρνα 96x51x35

709€ 567€ Με ΦΠΑ: 703,08€

Κωδικός:R01112

Λάντζα κλειστή 70εκ με 1 γούρνα και με πόρτες

775€ 559€ Με ΦΠΑ: 693,16€

Κωδικός:R06137

Λαντζάκι επιδαπέδιο με μπουτόν γονάτου HACCP

550€ Με ΦΠΑ: 682,00€

Κωδικός:R00391

Λάντζα ανοιχτή 110εκ με 2 γούρνες

807€ 545€ Με ΦΠΑ: 675,80€

Κωδικός:R06711

Λάντζα επιδαπέδια ποδοκίνητη LPDX 45 HACCP

680€ 544€ Με ΦΠΑ: 674,56€

Κωδικός:R03693

Λάντζα ανοιχτή 160εκ με 1 γούρνα

702€ 476€ Με ΦΠΑ: 590,24€

Κωδικός:R04380

Λαντζάκι επιδαπέδιο με μπουτόν HACCP

660€ 475€ Με ΦΠΑ: 589,00€

Κωδικός:R00396

Λάντζα ανοιχτή 140εκ με 1 γούρνα δεξιά

663€ 453€ Με ΦΠΑ: 561,72€

Κωδικός:R00398

Λάντζα ανοιχτή 140εκ με 1 γούρνα αριστερά

663€ 452€ Με ΦΠΑ: 560,48€

Κωδικός:R03197

Λάντζα 140εκ με 1 μικρή γούρνα

645€ 451€ Με ΦΠΑ: 559,24€

Κωδικός:R03170

Λάντζα ανοιχτή 120εκ με 1 γούρνα

623€ 433€ Με ΦΠΑ: 536,92€

Κωδικός:R00397

Λάντζα ανοιχτή 110εκ με 1 γούρνα αριστερά

602€ 399€ Με ΦΠΑ: 494,76€

Κωδικός:R00395

Λάντζα ανοιχτή 110εκ με 1 γούρνα δεξιά

602€ 398€ Με ΦΠΑ: 493,52€

Κωδικός:R00394

Λάντζα 90εκ ανοιχτή με 1 γούρνα

560€ 388€ Με ΦΠΑ: 481,12€

Κωδικός:R06139

Λαντζάκι επιτοίχιο με μπουτόν γονάτου HACCP

375€ Με ΦΠΑ: 465,00€

Κωδικός:R02362

Λάντζα επιδαπέδια ποδοκίνητη HACCP

498€ 355€ Με ΦΠΑ: 439,98€

Κωδικός:R06267

Λαντζάκι HACCP επιτοίχιο με φωτοκύτταρο FRICOSMOS

458€ 327€ Με ΦΠΑ: 405,48€

Κωδικός:R06270

Λάντζα HACCP επιδαπέδια ποδοκίνητη FRICOSMOS

403€ 288€ Με ΦΠΑ: 357,12€

Κωδικός:R06138

Λαντζάκι επιτοίχιο με μπουτόν γονάτου HACCP

275€ Με ΦΠΑ: 341,00€

Κωδικός:R06269

Λάντζα HACCP επιδαπέδια ποδοκίνητη FRICOSMOS

356€ 254€ Με ΦΠΑ: 314,96€

Κωδικός:R01108

Λάντζα επιδαπέδια ποδοκίνητη

315€ 239€ Με ΦΠΑ: 296,36€

Κωδικός:R05944

Λαντζάκι επιτοίχιο HACCP με μπουτόν ITALSTAR

276€ 207€ Με ΦΠΑ: 256,68€

Κωδικός:R06266

Λαντζάκι HACCP επιτοίχιο με μπουτόν XDOME

265€ 189€ Με ΦΠΑ: 234,36€

Κωδικός:R05256

Λαντζάκι HACCP επιτοίχιο με μπουτόν

240€ 180€ Με ΦΠΑ: 223,20€

Κωδικός:R06151

Λαντζάκι επιτοίχιο με μπουτόν

255€ 179€ Με ΦΠΑ: 221,96€

Κωδικός:R02359

Λαντζάκι επιτοίχιο με μπουτόν

200€ 140€ Με ΦΠΑ: 173,60€

Κωδικός:R07071

Λαντζάκι HACCP επιτοίχιο με μπουτόν

150€ 127€ Με ΦΠΑ: 157,48€

  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΉΝΑ

  Follow us on Instagram Find us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Twitter
      compare προϊόντα σε σύγκριση
  Αφαίρεση όλων close    
  Loading...

  ΕΣΠΑ

  Close