Ψυγεία βιτρίνες συντήρησης

Ψυγεία βιτρίνες επαγγελματικά για προϊόντα αναψυκτικών, γαλακτομικών και άλλων συναφών προϊόντων, σε μεγάλη ποικιλία, τόσο σε χωρητικότητα όσο και σε λειτουργικότητα!

1-80/80 εγγραφές | 1 σελίδες
Κωδικός:R06449

Ψυγείο θάλαμος συντήρησης EVERLASTING PROG 1502 TNV

5.540€ 4.432€ Με ΦΠΑ: 5.495,68€

Κωδικός:R06103

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης τριπλό 1246Lt SARO

5.100€ 4.335€ Με ΦΠΑ: 5.375,40€

Κωδικός:R06104

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης τριπλό 1246Lt SARO

4.990€ 4.242€ Με ΦΠΑ: 5.259,46€

Κωδικός:R06678

Θάλαμος συντήρηση τριπλός UP 205 BL

4.175€ 3.632€ Με ΦΠΑ: 4.503,99€

Κωδικός:R06446

Ψυγείο θάλαμος συντήρησης της EVERLASTING PROG 701 TNV

3.780€ 3.024€ Με ΦΠΑ: 3.749,76€

Κωδικός:R06102

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης 809Lt SARO

3.500€ 2.975€ Με ΦΠΑ: 3.689,00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΞΑΝΑ ΑΠΟ 01/09/2023
Ψυγείο συντήρησης τρίπορτο
Κωδικός:R03986

Ψυγείο συντήρησης τρίπορτο

3.450€ 2.690€ Με ΦΠΑ: 3.335,60€

Κωδικός:R06483

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης Smart 1300 FRIGOGLASS

3.182€ 2.228€ Με ΦΠΑ: 2.762,72€

Κωδικός:R06676

Θάλαμος συντήρηση διπλός UP 137 BL

2.535€ 2.205€ Με ΦΠΑ: 2.734,76€

Κωδικός:R02655

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης 113εκ SCANCOOL

2.848€ 1.994€ Με ΦΠΑ: 2.472,56€

Κωδικός:R02767

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης με 2 πόρτες TKG 1200 COOLHEAD

2.603€ 1.952€ Με ΦΠΑ: 2.420,79€

Κωδικός:R02763

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης με 2 πόρτες TKG 1000H COOLHEAD

2.603€ 1.952€ Με ΦΠΑ: 2.420,79€

Κωδικός:R06101

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης 459Lt SARO

2.273€ 1.933€ Με ΦΠΑ: 2.396,92€

Κωδικός:R03182

Επαγγελματικό ψυγείο με συρόμενες πόρτες 137εκ

2.180€ 1.897€ Με ΦΠΑ: 2.351,78€

Κωδικός:R03175

Επαγγελματικός διπλός θάλαμος ψύξης με μηχάνημα κάτω

2.160€ 1.879€ Με ΦΠΑ: 2.330,21€

Κωδικός:R02762

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης με 2 πόρτες TKG 1000CB COOLHEAD

2.475€ 1.856€ Με ΦΠΑ: 2.301,75€

Κωδικός:R02770

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης με 2 πόρτες DC 1050C COOLHEAD

2.475€ 1.856€ Με ΦΠΑ: 2.301,75€

Κωδικός:R02768

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης με 2 πόρτες DC 1050 COOLHEAD

2.450€ 1.838€ Με ΦΠΑ: 2.278,50€

Κωδικός:R06673

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης SCANCOOL

2.622€ 1.836€ Με ΦΠΑ: 2.276,64€

Κωδικός:R06795

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης SD 426 B CLINIC SCANCOOL

2.524€ 1.767€ Με ΦΠΑ: 2.191,08€

Κωδικός:R06051

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης για GN 2/1 SARO

2.040€ 1.734€ Με ΦΠΑ: 2.150,16€

Κωδικός:R06775

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης με συρόμενες πόρτες 100εκ

2.624€ 1.667€ Με ΦΠΑ: 2.067,08€

Κωδικός:R06774

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης με ανοιγόμενες πόρτες 100εκ

2.632€ 1.663€ Με ΦΠΑ: 2.062,12€

Κωδικός:R05062

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης inox 138εκ

2.622€ 1.660€ Με ΦΠΑ: 2.058,40€

Κωδικός:R06674

Θάλαμος συντήρηση UP 69 BL

1.895€ 1.649€ Με ΦΠΑ: 2.044,33€

Κωδικός:R06776

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης με ανοιγόμενες πόρτες 87εκ

2.250€ 1.575€ Με ΦΠΑ: 1.953,00€

Κωδικός:R06281

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης με ανοιγόμενες πόρτες 112εκ

2.200€ 1.540€ Με ΦΠΑ: 1.909,60€

Κωδικός:R03296

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης με συρόμενες πόρτες

2.199€ 1.499€ Με ΦΠΑ: 1.858,76€

Κωδικός:R03173

Ψυγείο θάλαμος μονός με κρυστάλλινη πόρτα

1.700€ 1.479€ Με ΦΠΑ: 1.833,96€

Κωδικός:R06713

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης με συρόμενες πόρτες 852Lt

1.840€ 1.472€ Με ΦΠΑ: 1.825,28€

Κωδικός:R06052

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης 280Lt SARO

1.655€ 1.407€ Με ΦΠΑ: 1.744,68€

Κωδικός:R06262

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης TKG 710 COOL HEAD

1.748€ 1.399€ Με ΦΠΑ: 1.734,76€

Κωδικός:R06481

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης Smart 800 FRIGOGLASS

1.998€ 1.398€ Με ΦΠΑ: 1.733,52€

Κωδικός:R06100

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης 420Lt SARO

1.561€ 1.327€ Με ΦΠΑ: 1.645,48€

Κωδικός:R03174

Ψυγείο θάλαμος μονός με μηχάνημα κάτω

1.520€ 1.322€ Με ΦΠΑ: 1.639,78€

Κωδικός:R02839

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης 70εκ SCANCOOL

1.776€ 1.244€ Με ΦΠΑ: 1.542,56€

Κωδικός:R05635

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης SPU 685 SANDEN

1.650€ 1.225€ Με ΦΠΑ: 1.519,00€

Κωδικός:R02963

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης

1.899€ 1.205€ Με ΦΠΑ: 1.494,20€

Κωδικός:R06099

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης 360Lt SARO

1.403€ 1.193€ Με ΦΠΑ: 1.479,32€

Κωδικός:R04818

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης inox 69εκ

2.000€ 1.190€ Με ΦΠΑ: 1.475,60€

Κωδικός:R05285

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης SPU 0515 SANDEN

1.550€ 1.151€ Με ΦΠΑ: 1.427,24€

Κωδικός:R04816

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης 69εκ

1.890€ 1.140€ Με ΦΠΑ: 1.413,60€

Κωδικός:R06261

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης TKG 420 COOL HEAD

1.388€ 1.111€ Με ΦΠΑ: 1.377,64€

Κωδικός:R06672

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης SCANCOOL

1.524€ 1.067€ Με ΦΠΑ: 1.323,08€

Κωδικός:R03295

Ψυγείο με θερμοκρασία -2 CB430SZ

1.624€ 999€ Με ΦΠΑ: 1.238,76€

Κωδικός:R04655

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης open top

1.275€ 956€ Με ΦΠΑ: 1.185,75€

Κωδικός:R02840

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης 62εκ SCANCOOL

1.352€ 947€ Με ΦΠΑ: 1.174,28€

Καταργήθηκε
Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης SMART 450 FRIGOGLASS
Κωδικός:R06479

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης SMART 450 FRIGOGLASS

1.348€ 944€ Με ΦΠΑ: 1.170,56€

Κωδικός:R05535

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης TKG 390 COOL HEAD

1.173€ 939€ Με ΦΠΑ: 1.164,36€

Κωδικός:R03298

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης 58εκ SCANCOOL

1.326€ 929€ Με ΦΠΑ: 1.151,96€

Κωδικός:R03383

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης 58εκ SCANCOOL

1.312€ 919€ Με ΦΠΑ: 1.139,56€

Κωδικός:R05424

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης DC350 COOL HEAD

1.225€ 919€ Με ΦΠΑ: 1.139,25€

Κωδικός:R05187

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης 44εκ RC300 COOL HEAD

1.350€ 899€ Με ΦΠΑ: 1.114,76€

Κωδικός:R02842

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης 58εκ 420Lt SCANCOOL

1.282€ 898€ Με ΦΠΑ: 1.113,52€

Κωδικός:R02841

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης 58εκ SCANCOOL

1.272€ 891€ Με ΦΠΑ: 1.104,84€

Κωδικός:R05685

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης SPA 0405 SANDEN

1.090€ 809€ Με ΦΠΑ: 1.003,16€

Κωδικός:R05191

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης TKG 388C COOL HEAD

1.075€ 806€ Με ΦΠΑ: 999,75€

Κωδικός:R05636

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης SPA 355 SANDEN

1.080€ 802€ Με ΦΠΑ: 994,48€

Κωδικός:R05529

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης DC 388C COOLHEAD

988€ 791€ Με ΦΠΑ: 980,84€

Καταργήθηκε
Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης με κρυστάλλινη πόρτα TSG 400B COOLHEAD
Κωδικός:R06263

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης 36εκ DC105 COOL HEAD

930€ 698€ Με ΦΠΑ: 865,52€

Κωδικός:R06484

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης Flex 130c FRIGOGLASS

926€ 648€ Με ΦΠΑ: 803,52€

Κωδικός:R06712

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης 360Lt

792€ 634€ Με ΦΠΑ: 786,16€

Κωδικός:R06478

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης CMV 375 FRIGOGLASS

992€ 633€ Με ΦΠΑ: 784,92€

Κωδικός:R06786

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης 39εκ SCANCOOL

854€ 598€ Με ΦΠΑ: 741,52€

Κωδικός:R02352

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης SIMFER SDS 385

767€ 550€ Με ΦΠΑ: 682,00€

Κωδικός:R05707

Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης 39εκ SANDEN

710€ 530€ Με ΦΠΑ: 657,20€

Κωδικός:R05058

Ψυγείο προώθησης 77Lt

604€ 423€ Με ΦΠΑ: 524,52€

Καταργήθηκε
Ψυγείο προώθησης 78Lt
Κωδικός:R05057

Ψυγείο προώθησης 78Lt

454€ 318€ Με ΦΠΑ: 394,32€

Καταργήθηκε
Ψυγείο προώθησης 50Lt
Κωδικός:R05056

Ψυγείο προώθησης 50Lt

446€ 312€ Με ΦΠΑ: 386,88€

  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΉΝΑ

  Follow us on Instagram Find us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Twitter
      compare προϊόντα σε σύγκριση
  Αφαίρεση όλων close    
  Loading...

  ΕΣΠΑ

  Close