Ψυγεία βιτρίνες αναψυκτικών

Τα ψυγεία βιτρίνες αναψυκτικών είναι όρθια ψυγεία συντήρησης με βιτρίνα και πόρτες συρόμενες ή ανοιγόμενες που σχεδιάστηκαν ειδικά και χρησιμοποιούνται για την διάθεση, την αποθήκευση και την ψύξη αναψυκτικών, γαλακτοκομικών και άλλων τροφίμων. Δείτε όρθια ψυγεία συντήρησης με βιτρίνα ανάλογα τις διαθέσιμες πόρτες και την χωρητικότητά τους:

1-79/79 εγγραφές | 1 σελίδες
Κωδικός:R06449

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών συντήρησης EVERLASTING PROG 1502 TNV

5.540€ 4.432€ Με ΦΠΑ: 5.495,68€

Κωδικός:R06678

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών τριπλός UP 205 BL

4.175€ 3.340€ Με ΦΠΑ: 4.141,60€

Κωδικός:R06103

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών τριπλό 1246Lt SARO

3.600€ 3.060€ Με ΦΠΑ: 3.794,40€

Κωδικός:R06104

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών τριπλό 1246Lt SARO

3.600€ 3.060€ Με ΦΠΑ: 3.794,40€

Κωδικός:R06718

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών συντήρησης με 3 πόρτες UP 205

3.800€ 3.040€ Με ΦΠΑ: 3.769,60€

Κωδικός:R06051

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών για GN 2/1 SARO

2.770€ 2.355€ Με ΦΠΑ: 2.920,20€

Κωδικός:R06102

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών 809Lt SARO

2.730€ 2.320€ Με ΦΠΑ: 2.876,80€

Κωδικός:R03986

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών τρίπορτο

3.399€ 2.290€ Με ΦΠΑ: 2.839,60€

Κωδικός:R06483

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών Smart 1300 FRIGOGLASS

3.182€ 2.228€ Με ΦΠΑ: 2.762,72€

Κωδικός:R06676

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών διπλός UP 137 BL

2.535€ 2.028€ Με ΦΠΑ: 2.514,72€

Κωδικός:R02655

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών 113εκ SCANCOOL

2.848€ 1.994€ Με ΦΠΑ: 2.472,56€

Κωδικός:R02767

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών με 2 πόρτες TKG 1200 COOLHEAD

2.603€ 1.952€ Με ΦΠΑ: 2.420,79€

Κωδικός:R02763

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών με 2 πόρτες TKG 1000H COOLHEAD

2.603€ 1.952€ Με ΦΠΑ: 2.420,79€

Κωδικός:R01207

Ψυγείο βιτρινα συντήρησης με κρυστάλλινες πόρτες

2.370€ 1.896€ Με ΦΠΑ: 2.351,04€

Κωδικός:R02762

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών με 2 πόρτες TKG 1000CB COOLHEAD

2.475€ 1.856€ Με ΦΠΑ: 2.301,75€

Κωδικός:R02770

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών με 2 πόρτες DC 1050C COOLHEAD

2.475€ 1.856€ Με ΦΠΑ: 2.301,75€

Κωδικός:R02768

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών με 2 πόρτες DC 1050 COOLHEAD

2.450€ 1.838€ Με ΦΠΑ: 2.278,50€

Κωδικός:R06673

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών SCANCOOL

2.622€ 1.836€ Με ΦΠΑ: 2.276,64€

Κωδικός:R03182

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών με συρόμενες πόρτες 137εκ

2.180€ 1.744€ Με ΦΠΑ: 2.162,56€

Κωδικός:R03175

Ψυγείο βιτρινα συντήρησηςμε μηχάνημα κάτω

2.160€ 1.728€ Με ΦΠΑ: 2.142,72€

Κωδικός:R06775

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών με συρόμενες πόρτες 100εκ

2.624€ 1.667€ Με ΦΠΑ: 2.067,08€

Κωδικός:R06774

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών με ανοιγόμενες πόρτες 100εκ

2.632€ 1.663€ Με ΦΠΑ: 2.062,12€

Κωδικός:R06776

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών με ανοιγόμενες πόρτες 87εκ

2.250€ 1.575€ Με ΦΠΑ: 1.953,00€

Κωδικός:R06101

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών 459Lt SARO

1.800€ 1.530€ Με ΦΠΑ: 1.897,20€

Κωδικός:R06674

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών UP 69 BL

1.895€ 1.516€ Με ΦΠΑ: 1.879,84€

Κωδικός:R06281

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών με ανοιγόμενες πόρτες 112εκ

2.200€ 1.499€ Με ΦΠΑ: 1.858,76€

Κωδικός:R05062

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών inox 138εκ

2.122€ 1.490€ Με ΦΠΑ: 1.847,60€

Κωδικός:R06713

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών με συρόμενες πόρτες 852Lt

1.840€ 1.472€ Με ΦΠΑ: 1.825,28€

Κωδικός:R06262

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών TKG 710 COOL HEAD

1.748€ 1.399€ Με ΦΠΑ: 1.734,76€

Κωδικός:R06481

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών Smart 800 FRIGOGLASS

1.998€ 1.398€ Με ΦΠΑ: 1.733,52€

Κωδικός:R03173

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών μονός με κρυστάλλινη πόρτα

1.700€ 1.360€ Με ΦΠΑ: 1.686,40€

Κωδικός:R02839

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών 70εκ SCANCOOL

1.776€ 1.244€ Με ΦΠΑ: 1.542,56€

Κωδικός:R05635

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών SPU 685 SANDEN

1.650€ 1.225€ Με ΦΠΑ: 1.519,00€

Κωδικός:R03174

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών μονός με μηχάνημα κάτω

1.520€ 1.216€ Με ΦΠΑ: 1.507,84€

Κωδικός:R03296

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών με συρόμενες πόρτες

1.699€ 1.159€ Με ΦΠΑ: 1.437,16€

Κωδικός:R02963

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών

1.700€ 1.120€ Με ΦΠΑ: 1.388,80€

Κωδικός:R05285

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών SPU 0515 SANDEN

1.500€ 1.114€ Με ΦΠΑ: 1.381,36€

Κωδικός:R06261

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών TKG 420 COOL HEAD

1.388€ 1.111€ Με ΦΠΑ: 1.377,64€

Κωδικός:R06672

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών SCANCOOL

1.524€ 1.067€ Με ΦΠΑ: 1.323,08€

Κωδικός:R03295

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών -2 CB430SZ

1.624€ 1.055€ Με ΦΠΑ: 1.308,20€

Κωδικός:R04816

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών 69εκ

1.490€ 1.010€ Με ΦΠΑ: 1.252,40€

Κωδικός:R04818

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών inox 69εκ

1.405€ 999€ Με ΦΠΑ: 1.238,76€

Κωδικός:R04655

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών open top

1.275€ 956€ Με ΦΠΑ: 1.185,75€

Κωδικός:R02840

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών 62εκ SCANCOOL

1.352€ 947€ Με ΦΠΑ: 1.174,28€

Καταργήθηκε
Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών SMART 450 FRIGOGLASS
Κωδικός:R06479

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών SMART 450 FRIGOGLASS

1.348€ 944€ Με ΦΠΑ: 1.170,56€

Κωδικός:R05535

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών TKG 390 COOL HEAD

1.173€ 939€ Με ΦΠΑ: 1.164,36€

Κωδικός:R03298

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών 58εκ SCANCOOL

1.326€ 929€ Με ΦΠΑ: 1.151,96€

Κωδικός:R03383

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών 58εκ SCANCOOL

1.312€ 919€ Με ΦΠΑ: 1.139,56€

Κωδικός:R05424

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών DC350 COOL HEAD

1.225€ 919€ Με ΦΠΑ: 1.139,25€

Κωδικός:R05187

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών 44εκ RC300 COOL HEAD

1.350€ 899€ Με ΦΠΑ: 1.114,76€

Κωδικός:R02842

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών 58εκ 420Lt SCANCOOL

1.282€ 898€ Με ΦΠΑ: 1.113,52€

Κωδικός:R02841

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών 58εκ SCANCOOL

1.272€ 891€ Με ΦΠΑ: 1.104,84€

Κωδικός:R06100

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών 420Lt SARO

990€ 842€ Με ΦΠΑ: 1.044,08€

Κωδικός:R05685

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών SPA 0405 SANDEN

1.090€ 809€ Με ΦΠΑ: 1.003,16€

Κωδικός:R05191

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών TKG 388C COOL HEAD

1.075€ 806€ Με ΦΠΑ: 999,75€

Καταργήθηκε
Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών SPA 355 SANDEN
Κωδικός:R05636

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών SPA 355 SANDEN

1.080€ 802€ Με ΦΠΑ: 994,48€

Κωδικός:R05529

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών DC 388C COOLHEAD

988€ 791€ Με ΦΠΑ: 980,84€

Κωδικός:R06099

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών 360Lt SARO

925€ 786€ Με ΦΠΑ: 974,64€

Καταργήθηκε
Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών με κρυστάλλινη πόρτα TSG 400B COOLHEAD
Κωδικός:R06263

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών 36εκ DC105 COOL HEAD

930€ 698€ Με ΦΠΑ: 865,52€

Κωδικός:R06484

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών Flex 130c FRIGOGLASS

926€ 648€ Με ΦΠΑ: 803,52€

Κωδικός:R06712

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών 360Lt

792€ 634€ Με ΦΠΑ: 786,16€

Κωδικός:R06478

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών CMV 375 FRIGOGLASS

992€ 633€ Με ΦΠΑ: 784,92€

Κωδικός:R06786

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών 39εκ SCANCOOL

854€ 598€ Με ΦΠΑ: 741,52€

Κωδικός:R05707

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών 39εκ SANDEN

790€ 587€ Με ΦΠΑ: 727,88€

Κωδικός:R02352

Ψυγείο βιτρίνα αναψυκτικών SIMFER SDS 385

767€ 499€ Με ΦΠΑ: 618,76€

Καταργήθηκε
Ψυγείο προώθησης 78Lt
Κωδικός:R05057

Ψυγείο προώθησης 78Lt

454€ 318€ Με ΦΠΑ: 394,32€

Καταργήθηκε
Ψυγείο προώθησης 50Lt
Κωδικός:R05056

Ψυγείο προώθησης 50Lt

446€ 312€ Με ΦΠΑ: 386,88€

  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΉΝΑ

  Follow us on Instagram Find us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Twitter
      compare προϊόντα σε σύγκριση
  Αφαίρεση όλων close    
  Loading...

  ΕΣΠΑ

  Close