Επαγγελματικοί ηλεκτρικοί φούρνοι εστιατορίου - σφολιατοειδών

Ηλεκτρικοί επαγγελματικοί φούρνοι εστιατορίου και σφολιατοειδών ανήκουν στον βασικό επαγγελματικό εξοπλισμό εστίασης για εστιατόριο, αναψυκτήριο, πρατήριο άρτου ή ξενοδοχείο με κύρια δραστηριότητα το επαγγελματικό ψήσιμο. Η μεγάλη γκάμα της Estiasi σε ηλεκτρικούς επαγγελματικούς φούρνους εστιατορίου και ηλεκτρικούς επαγγελματικούς φούρνους σφολιατοειδών είναι ικανή να καλύψει τις αυξημένες απαιτήσεις τους.

1-62/62 εγγραφές | 1 σελίδες
Κωδικός:R06413

Επαγγελματικός φούρνος ηλεκτρικός CW 20GN 2/1 CD 220E LEVEL UP INOXTREND

27.540€ 17.901€ Με ΦΠΑ: 22.197,24€

Κωδικός:R06400

Επαγγελματικός φούρνος 16 ταψιά 60x40 FLEXO INOXTREND

18.576€ 12.074€ Με ΦΠΑ: 14.972,26€

Κωδικός:R06600

Επαγγελματικός φούρνος CW 20GN 1/1 FLEXO GASTRO INOXTREND

18.576€ 12.074€ Με ΦΠΑ: 14.972,26€

Κωδικός:R06228

Επαγγελματικός φούρνος ηλεκτρικός LU 211E 11GN 2/1 LEVEL UP INOXTREND

16.416€ 10.670€ Με ΦΠΑ: 13.231,30€

Κωδικός:R06227

Επαγγελματικός φούρνος ηλεκτρικός LU 207E 7GN 2/1 LEVEL UP INOXTREND

12.960€ 8.424€ Με ΦΠΑ: 10.445,76€

Κωδικός:R06226

Επαγγελματικός φούρνος ηλεκτρικός LU 111E 11GN 1/1 LEVEL UP INOXTREND

11.988€ 7.792€ Με ΦΠΑ: 9.662,33€

Κωδικός:R06225

Επαγγελματικός φούρνος ηλεκτρικός LU 107E 7GN 1/1 LEVEL UP INOXTREND

9.288€ 6.037€ Με ΦΠΑ: 7.486,13€

Κωδικός:R06599

Επαγγελματικός φούρνος CW 10GN 1/1 FLEXO GASTRO INOXTREND

8.856€ 5.756€ Με ΦΠΑ: 7.137,94€

Κωδικός:R06411

Επαγγελματικός φούρνος ηλεκτρικός 7GN 2/1 CD 207E LEVEL UP INOXTREND

8.100€ 5.265€ Με ΦΠΑ: 6.528,60€

Κωδικός:R05665

Επαγγελματικός φούρνος για 11 GN 1/1 Compact INOXTREND

7.776€ 5.054€ Με ΦΠΑ: 6.267,46€

Κωδικός:R06235

Επαγγελματικός φούρνος 10 ταψιά 60Χ40 - GN 1/1 FLEXΟ INOXTREND

7.668€ 4.984€ Με ΦΠΑ: 6.180,41€

Κωδικός:R06531

Επαγγελματικός φούρνος CW 7GN 1/1 FLEXO GASTRO INOXTREND

7.020€ 4.563€ Με ΦΠΑ: 5.658,12€

ΠΡΟΣΦΟΡΑΜέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
Επαγγελματικός φούρνος έως 12 θέσεις CW Bakery INOXTREND
Κωδικός:R06510

Επαγγελματικός φούρνος έως 12 θέσεις CW Bakery INOXTREND

6.829€ 4.439€ Με ΦΠΑ: 5.504,17€

Κωδικός:R06587

Επαγγελματικός φούρνος CW 6GN 1/1 FLEXO GASTRO INOXTREND

6.696€ 4.352€ Με ΦΠΑ: 5.396,98€

Κωδικός:R00189

Επαγγελματικός φούρνος αερόθερμος για 10 GN 1/1 F72 SERGAS

5.092€ 4.023€ Με ΦΠΑ: 4.988,12€

Κωδικός:R06317

Επαγγελματικός φούρνος για 11 ταψιά VERSO INOXTREND

5.886€ 3.826€ Με ΦΠΑ: 4.744,12€

Κωδικός:R05664

Επαγγελματικός φούρνος για 7 GN 1/1 Compact INOXTREND

5.724€ 3.721€ Με ΦΠΑ: 4.613,54€

Κωδικός:R00159

Επαγγελματικός φούρνος 10 θέσεων EF900 NORTH

5.308€ 3.450€ Με ΦΠΑ: 4.278,25€

Κωδικός:R06233

Επαγγελματικός φούρνος 4 ταψιά 60Χ40 FLEXΟ INOXTREND

5.076€ 3.299€ Με ΦΠΑ: 4.091,26€

Κωδικός:R06218

Επαγγελματικός φούρνος για 7 ταψιά VERSO INOXTREND

4.644€ 3.250€ Με ΦΠΑ: 4.030,00€

Κωδικός:R05663

Επαγγελματικός φούρνος για 4 GN 1/1 Compact INOXTREND

4.968€ 3.229€ Με ΦΠΑ: 4.004,21€

ΠΡΟΣΦΟΡΑΜέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
Επαγγελματικός φούρνος έως 5 θέσεις CW Bakery INOXTREND
Κωδικός:R06508

Επαγγελματικός φούρνος έως 5 θέσεις CW Bakery INOXTREND

4.553€ 3.197€ Με ΦΠΑ: 3.964,28€

Κωδικός:R00158

Επαγγελματικός φούρνος 6 θέσεων EF600 NORTH

4.620€ 3.003€ Με ΦΠΑ: 3.723,72€

Κωδικός:R06217

Επαγγελματικός φούρνος για 5 ταψιά VERSO INOXTREND

4.212€ 2.738€ Με ΦΠΑ: 3.394,87€

Κωδικός:R06216

Επαγγελματικός φούρνος για 10 ταψιά VERSO INOXTREND

3.996€ 2.597€ Με ΦΠΑ: 3.220,78€

Κωδικός:R00587

Ηλεκτρικός επαγγελματικός φούρνος 8 θέσεων 60x40 NORTH FK120

3.400€ 2.210€ Με ΦΠΑ: 2.740,40€

Κωδικός:R00187

Επαγγελματικός φούρνος αερόθερμος για 5 GN F70 SERGAS

2.752€ 2.174€ Με ΦΠΑ: 2.695,86€

Κωδικός:R06215

Επαγγελματικός φούρνος για 6 ταψιά VERSO INOXTREND

3.078€ 2.001€ Με ΦΠΑ: 2.480,87€

Κωδικός:R00211

Επαγγελματικός φούρνος εστιατορίου 6 GN 1/1 FELS9 SERGAS

2.200€ 1.738€ Με ΦΠΑ: 2.155,12€

Κωδικός:R04488

Ηλεκτρικός επαγγελματικός φούρνος 4 θέσεων NORTH FD72

2.510€ 1.632€ Με ΦΠΑ: 2.023,06€

Κωδικός:R06214

Επαγγελματικός φούρνος για 4 ταψιά VERSO INOXTREND

2.430€ 1.580€ Με ΦΠΑ: 1.959,20€

Κωδικός:R04487

Ηλεκτρικός επαγγελματικός φούρνος 4 θέσεων NORTH FD62

2.390€ 1.554€ Με ΦΠΑ: 1.926,34€

Κωδικός:R00210

Επαγγελματικός φούρνος εστιατορίου 6 GN 1/1 FELS7 SERGAS

1.840€ 1.454€ Με ΦΠΑ: 1.802,46€

Κωδικός:R06213

Επαγγελματικός φούρνος για 4GN 2/3 VERSO BASIC INOXTREND

2.268€ 1.260€ Με ΦΠΑ: 1.562,40€

Κωδικός:R00208

Επαγγελματικός φούρνος εστιατορίου για 4 GN 1/1 FES9 SERGAS

1.530€ 1.209€ Με ΦΠΑ: 1.498,79€

Κωδικός:R00586

Ηλεκτρικός επαγγελματικός φούρνος 4 θέσεων 60x40 NORTH FK60

1.806€ 1.174€ Με ΦΠΑ: 1.455,64€

Κωδικός:R00207

Επαγγελματικός φούρνος εστιατορίου για 4 GN 1/1 FES7 SERGAS

1.380€ 1.090€ Με ΦΠΑ: 1.351,85€

Κωδικός:R00593

Ηλεκτρικός επαγγελματικός φούρνος με 3 ράφια NORTH CRETE

1.572€ 1.022€ Με ΦΠΑ: 1.267,03€

Κωδικός:R04486

Ηλεκτρικός επαγγελματικός φούρνος 3 θέσεων NORTH F36

1.356€ 881€ Με ΦΠΑ: 1.092,94€

Κωδικός:R00186

Επαγγελματικός φούρνος αερόθερμος F57 SERGAS

1.112€ 878€ Με ΦΠΑ: 1.089,32€

Κωδικός:R06212

Επαγγελματικός φούρνος για 4 ταψιά TO GO SNACK INOXTREND

1.674€ 855€ Με ΦΠΑ: 1.060,20€

Κωδικός:R00592

Ηλεκτρικός επαγγελματικός φούρνος με 2 ράφια NORTH RHODES

1.281€ 833€ Με ΦΠΑ: 1.032,49€

Κωδικός:R00585

Ηλεκτρικός επαγγελματικός φούρνος 4 θέσεων 40x40 NORTH FK45

1.252€ 814€ Με ΦΠΑ: 1.009,11€

Κωδικός:R00192

Ηλεκτρικός επαγγελματικός φούρνος F58 SERGAS

780€ 616€ Με ΦΠΑ: 764,09€

Κωδικός:R04485

Ηλεκτρικός επαγγελματικός φούρνος 3 θέσεων NORTH F34

880€ 572€ Με ΦΠΑ: 709,28€

Κωδικός:R00597

Ηλεκτρικός επαγγελματικός φούρνος με 1 ράφι NORTH F50

760€ 494€ Με ΦΠΑ: 612,56€

Κωδικός:R05948

Φούρνος κυκλοθερμικός 3 θέσεων FIMAR

470€ Με ΦΠΑ: 582,80€

  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΉΝΑ

  Follow us on Instagram Find us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Twitter
      compare προϊόντα σε σύγκριση
  Αφαίρεση όλων close    
  Loading...

  ΕΣΠΑ

  Close