Εστίες ψησίματος αερίου

1-62/62 εγγραφές | 1 σελίδες
Κωδικός:R06332

Εστία αερίου με 8 καυστήρες Baron Q70PC/G1606

4.553€ 4.098€ Με ΦΠΑ: 5.081,15€

Κωδικός:R06331

Εστία αερίου με 6 καυστήρες Baron Q70PC/G1206

3.645€ 3.281€ Με ΦΠΑ: 4.067,82€

Κωδικός:R05482

Εστία αερίου γουόκ VIMITEX WOK P35

3.180€ Με ΦΠΑ: 3.943,20€

Κωδικός:R06330

Εστία αερίου με 4 καυστήρες Baron Q70PC/G8008

2.590€ 2.331€ Με ΦΠΑ: 2.890,44€

Κωδικός:R00110

Εστία αερίου 6 εστιών επιτραπέζια FC6S9 SERGAS

2.586€ 2.043€ Με ΦΠΑ: 2.533,25€

Κωδικός:R06371

Εστία αερίου με 4 καυστήρες Baron 6PCN/G722

2.133€ 1.920€ Με ΦΠΑ: 2.380,43€

Κωδικός:R04830

Εστία αερίου 6 εστιών NORTH GAS E600

2.734€ 1.777€ Με ΦΠΑ: 2.203,60€

Κωδικός:R00518

Εστία αερίου με 6 καυστήρες VIMITEX

1.740€ Με ΦΠΑ: 2.157,60€

Κωδικός:R06329

Εστία αερίου με 2 καυστήρες Baron Q70PC/G4003

1.765€ 1.589€ Με ΦΠΑ: 1.969,74€

Κωδικός:R00108

Εστία αερίου 4 εστιών επιτραπέζια FC4S9 SERGAS

1.994€ 1.575€ Με ΦΠΑ: 1.953,32€

Κωδικός:R00689

Εστία επιτραπέζια εξαπλή NORTH GAS E26

2.318€ 1.507€ Με ΦΠΑ: 1.868,31€

Κωδικός:R00515

Εστία αερίου με 6 καυστήρες VIMITEX

1.495€ Με ΦΠΑ: 1.853,80€

Κωδικός:R00076

Εστία αερίου 6 εστιών επιτραπέζια FC6S7 SERGAS

1.722€ 1.360€ Με ΦΠΑ: 1.686,87€

Κωδικός:R00517

Εστία αερίου με 4 καυστήρες VIMITEX 204ST

1.235€ Με ΦΠΑ: 1.531,40€

Κωδικός:R06370

Εστία αερίου με 2 καυστήρες Baron 6PCN/G411

1.315€ 1.184€ Με ΦΠΑ: 1.467,54€

Κωδικός:R00068

Εστία αερίου 4 εστιών NORTH GASE400

1.690€ 1.099€ Με ΦΠΑ: 1.362,14€

Κωδικός:R00514

Εστία αερίου με 4 καυστήρες VIMITEX

1.065€ Με ΦΠΑ: 1.320,60€

Κωδικός:R00074

Εστία αερίου 4 εστιών επιτραπέζια FC4S7 SERGAS

1.330€ 1.051€ Με ΦΠΑ: 1.302,87€

Κωδικός:R00527

Εστία αερίου με 3 καυστήρες 303A Pilot

960€ Με ΦΠΑ: 1.190,40€

Κωδικός:R00688

Εστία επιτραπέζια τετραπλή NORTH GASE24

1.406€ 914€ Με ΦΠΑ: 1.133,24€

Κωδικός:R00524

Εστία αερίου με 3 καυστήρες 203Κ

890€ Με ΦΠΑ: 1.103,60€

Καταργήθηκε
Εστία αερίου 4 εστιών επιτραπέζια
Κωδικός:R02366

Εστία αερίου 4 εστιών επιτραπέζια

1.220€ 869€ Με ΦΠΑ: 1.077,56€

Κωδικός:R00519

Εστία αερίου με 2 καυστήρες 202ST

765€ Με ΦΠΑ: 948,60€

Κωδικός:R02365

Εστία αερίου 3 εστιών επιτραπέζια

1.055€ 752€ Με ΦΠΑ: 932,48€

Κωδικός:R00534

Εστία αερίου με 2 καυστήρες επιδαπέδια

750€ Με ΦΠΑ: 930,00€

Κωδικός:R00106

Εστία αερίου 2 εστιών επιτραπέζια FC2S9 SERGAS

924€ 730€ Με ΦΠΑ: 905,15€

Κωδικός:R00697

Εστία αερίου με 3 καυστήρες 303Α

720€ Με ΦΠΑ: 892,80€

Κωδικός:R00687

Εστία επιτραπέζια τριπλή NORTH GAS E23

1.078€ 701€ Με ΦΠΑ: 868,87€

Κωδικός:R00526

Εστία αερίου με 2 καυστήρες 302Α Pilot

680€ Με ΦΠΑ: 843,20€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΞΑΝΑ ΑΠΟ 30/12/2023
Εστία αερίου με 3 καυστήρες 303 eco
Κωδικός:R00530

Εστία αερίου με 3 καυστήρες 303 eco

670€ Με ΦΠΑ: 830,80€

Κωδικός:R00523

Εστία αερίου με 2 καυστήρες μαντέμι 202K

655€ Με ΦΠΑ: 812,20€

Κωδικός:R00513

Εστία αερίου με 2 καυστήρες VIMITEX

625€ Με ΦΠΑ: 775,00€

Κωδικός:R00067

Εστία αερίου 2 εστιών NORTH GASE200

906€ 589€ Με ΦΠΑ: 730,24€

Κωδικός:R00168

Φλόγιστρο αερίου με 3 εστίες FL36 SERGAS

744€ 588€ Με ΦΠΑ: 728,82€

Κωδικός:R00072

Εστία αερίου 2 εστιών επιτραπέζια FC2S7 SERGAS

672€ 531€ Με ΦΠΑ: 658,29€

Κωδικός:R00692

Εστία επιτραπέζια διπλή NORTH GAS E22C

804€ 523€ Με ΦΠΑ: 648,02€

Κωδικός:R00686

Εστία επιτραπέζια διπλή NORTH GAS E22

804€ 523€ Με ΦΠΑ: 648,02€

Κωδικός:R00695

Εστία αερίου με 2 καυστήρες 302Α

520€ Με ΦΠΑ: 644,80€

ΠΡΟΣΦΟΡΑΜέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
Εστία αερίου γουόκ NORTH WOK 70A
Κωδικός:R04674

Εστία αερίου γουόκ NORTH WOK 70A

832€ 501€ Με ΦΠΑ: 621,24€

Κωδικός:R04825

Εστία αερίου 2 εστιών NORTH EG60

760€ 494€ Με ΦΠΑ: 612,56€

Κωδικός:R02380

Εστία αερίου γουόκ NORTH WOK

756€ 491€ Με ΦΠΑ: 609,34€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΞΑΝΑ ΑΠΟ 30/12/2023
Εστία αερίου με 2 καυστήρες 302 eco
Κωδικός:R00529

Εστία αερίου με 2 καυστήρες 302 eco

470€ Με ΦΠΑ: 582,80€

Κωδικός:R02364

Εστία αερίου 2 εστιών επιτραπέζια

615€ 438€ Με ΦΠΑ: 543,12€

Κωδικός:R00167

Φλόγιστρο αερίου με 2 εστίες SERGAS

537€ 425€ Με ΦΠΑ: 527,00€

Κωδικός:R00533

Εστία αερίου με 1 καυστήρα επιδαπέδια

420€ Με ΦΠΑ: 520,80€

Κωδικός:R00525

Εστία αερίου με 1 καυστήρα 301Α Pilot

400€ Με ΦΠΑ: 496,00€

Κωδικός:R00685

Εστία επιτραπέζια μονή NORTH GAS E21

534€ 347€ Με ΦΠΑ: 430,40€

Κωδικός:R00522

Εστία αερίου με 1 καυστήρα 201Κ

340€ Με ΦΠΑ: 421,60€

Κωδικός:R00694

Εστία αερίου με 1 καυστήρα 301Α

325€ Με ΦΠΑ: 403,00€

Κωδικός:R03660

Εστία τριπλή με ατσάλινη λαμαρίνα

369€ 317€ Με ΦΠΑ: 393,50€

Κωδικός:R00166

Φλόγιστρα αερίου με 1 εστία FL12 SERGAS

352€ 278€ Με ΦΠΑ: 344,82€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΞΑΝΑ ΑΠΟ 30/12/2023
Εστία αερίου με 1 καυστήρα 301 eco
Κωδικός:R00528

Εστία αερίου με 1 καυστήρα 301 eco

270€ Με ΦΠΑ: 334,80€

Κωδικός:R02363

Εστία αερίου μονή επιτραπέζια

365€ 260€ Με ΦΠΑ: 322,40€

Κωδικός:R03659

Εστία αερίου διπλή με ατσάλινη λαμαρίνα

276€ 237€ Με ΦΠΑ: 294,33€

Κωδικός:R03663

Εστία τριπλή από μαντέμι

184€ 158€ Με ΦΠΑ: 196,22€

Κωδικός:R03662

Εστία διπλή από μαντέμι

133€ 114€ Με ΦΠΑ: 141,83€

Κωδικός:R00535

Εστία μονή με σχάρα χρωμίου

70€ Με ΦΠΑ: 86,80€

Κωδικός:R03661

Εστία μονή από μαντέμι

75€ 65€ Με ΦΠΑ: 79,98€

Κωδικός:R00536

Εστία μονή με ατσάλινη λαμαρίνα

67€ 58€ Με ΦΠΑ: 71,45€

Κωδικός:R02140

Εστία αερίου μονή επιτραπέζια KS 1

49€ Με ΦΠΑ: 60,76€

  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΉΝΑ

  Follow us on Instagram Find us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Twitter
      compare προϊόντα σε σύγκριση
  Αφαίρεση όλων close    
  Loading...

  ΕΣΠΑ

  Close