Μπαιν μαρι

1-61/61 εγγραφές | 1 σελίδες
Κωδικός:R01145

Μπαιν μαρί διώροφο επιδαπέδιο για 5+5 GN

3.890€ 3.100€ Με ΦΠΑ: 3.844,00€

Κωδικός:R01198

Μπαιν μαρί διώροφο επιδαπέδιο για 4+4 GN

3.750€ 2.650€ Με ΦΠΑ: 3.286,00€

Κωδικός:R00368

Μπαιν μαρί με θερμοερμάριο για 6 λεκάνες GN

2.414€ 1.931€ Με ΦΠΑ: 2.394,69€

Κωδικός:R00371

Μπαιν μαρί με θερμοερμάριο και βιτρίνα για 5 GN

2.138€ 1.710€ Με ΦΠΑ: 2.120,90€

Κωδικός:R03637

Μπαιν μαρί με 4 συρτάρια

1.990€ 1.705€ Με ΦΠΑ: 2.114,20€

Κωδικός:R03651

Μπαιν μαρί με ίσια κολωνάκια για 5 λεκάνες

1.909€ 1.552€ Με ΦΠΑ: 1.924,48€

Κωδικός:R00377

Μπαιν μαρί με θερμοερμάριο χωρίς βιτρίνα για 5 GN

1.880€ 1.504€ Με ΦΠΑ: 1.864,96€

Κωδικός:R00370

Μπαιν μαρί με θερμοερμάριο και βιτρίνα για 4 GN

1.810€ 1.448€ Με ΦΠΑ: 1.795,52€

Κωδικός:R00372

Μπαιν μαρί επιδαπέδιο με βιτρίνα για 6 GN

1.788€ 1.430€ Με ΦΠΑ: 1.773,70€

Κωδικός:R03650

Μπαιν μαρί με ίσια κολωνάκια για 4 λεκάνες

1.728€ 1.399€ Με ΦΠΑ: 1.734,76€

Κωδικός:R06989

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό με 6 δοχεία

1.363€ Με ΦΠΑ: 1.690,12€

Κωδικός:R03649

Μπαιν μαρί με ίσια κολωνάκια για 3 λεκάνες

1.599€ 1.280€ Με ΦΠΑ: 1.587,20€

Κωδικός:R00373

Μπαιν μαρί με θερμοερμάριο χωρίς βιτρίνα για 4 GN

1.578€ 1.262€ Με ΦΠΑ: 1.565,38€

Κωδικός:R03155

Μπαιν μαρί επιδαπέδιο για 5 λεκάνες GN

1.570€ 1.256€ Με ΦΠΑ: 1.557,44€

Κωδικός:R00364

Μπαιν μαρί επιτραπέζιο με βιτρίνα για 6 GN

1.555€ 1.244€ Με ΦΠΑ: 1.542,56€

Κωδικός:R00369

Μπαιν μαρί με θερμοερμάριο και βιτρίνα για 3 GN

1.546€ 1.237€ Με ΦΠΑ: 1.533,63€

Κωδικός:R00661

Θερμαινόμενη βιτρίνα αέρος 145εκ NORTH F STAR W4

1.814€ 1.215€ Με ΦΠΑ: 1.506,60€

Κωδικός:R01168

Μπαιν μαρί επιδαπέδιο για 4 λεκάνες GN

1.418€ 1.134€ Με ΦΠΑ: 1.406,66€

Κωδικός:R00375

Μπαιν μαρί με θερμοερμάριο χωρίς βιτρίνα για 3 GN

1.340€ 1.072€ Με ΦΠΑ: 1.329,28€

Κωδικός:R00374

Μπαιν μαρί επιδαπέδιο χωρίς βιτρίνα για 5 GN

1.330€ 1.064€ Με ΦΠΑ: 1.319,36€

Κωδικός:R00660

Θερμαινόμενη βιτρίνα αέρος 110εκ NORTH F STAR W3

1.571€ 1.053€ Με ΦΠΑ: 1.305,72€

Κωδικός:R06988

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό με 4 δοχεία

1.011€ Με ΦΠΑ: 1.253,64€

Κωδικός:R06992

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό με 4 δοχεία

989€ Με ΦΠΑ: 1.226,36€

Κωδικός:R00363

Μπαιν μαρί επιτραπέζιο με βιτρίνα για 5 GN

1.236€ 989€ Με ΦΠΑ: 1.226,11€

Κωδικός:R01162

Μπαιν μαρί επιδαπέδιο για 3 λεκάνες GN

1.200€ 960€ Με ΦΠΑ: 1.190,40€

Κωδικός:R03917

Μπαιν μαρί επιδαπέδιο χωρίς βιτρίνα για 4 GN

1.198€ 958€ Με ΦΠΑ: 1.188,42€

Κωδικός:R00659

Θερμαινόμενη βιτρίνα αέρος 76εκ NORTH F STAR W2

1.330€ 891€ Με ΦΠΑ: 1.104,84€

Κωδικός:R00366

Μπαιν μαρί επιδαπέδιο χωρίς βιτρίνα για 3 GN

1.000€ 800€ Με ΦΠΑ: 992,00€

Κωδικός:R01169

Μπαιν μαρί επιτραπέζιο για 4 GN

982€ 786€ Με ΦΠΑ: 974,14€

Κωδικός:R06991

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό με 2 δοχεία

758€ Με ΦΠΑ: 939,92€

Κωδικός:R06994

Θερμαντικό για λουκάνικα 2 GN 1/2

714€ Με ΦΠΑ: 885,36€

Κωδικός:R06987

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό με 2 δοχεία

670€ Με ΦΠΑ: 830,80€

Κωδικός:R01163

Μπαιν μαρί επιτραπέζιο για 3 GN

786€ 629€ Με ΦΠΑ: 779,71€

Κωδικός:R06982

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό 4 GN 1/6

604€ Με ΦΠΑ: 748,96€

Κωδικός:R06985

Γεμιστικό 2Lt με θερμαινόμενη βάση

604€ Με ΦΠΑ: 748,96€

Κωδικός:R00365

Μπαιν μαρί επιτραπέζιο χωρίς βιτρίνα για 4 GN

750€ 600€ Με ΦΠΑ: 744,00€

Κωδικός:R06990

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό με 1 δοχείο 7,5Lt

571€ Με ΦΠΑ: 708,04€

Κωδικός:R00360

Μπαιν μαρί επιτραπέζιο για 2 GN

695€ 556€ Με ΦΠΑ: 689,44€

Κωδικός:R06986

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό με 1 δοχείο 4,5Lt

516€ Με ΦΠΑ: 639,84€

Κωδικός:R07131

Μπαιν μαρι για 1 GN1/1

700€ 499€ Με ΦΠΑ: 618,76€

Κωδικός:R00361

Μπαιν μαρί επιτραπέζιο χωρις βιτρίνα για 3 GN

580€ 464€ Με ΦΠΑ: 575,36€

Κωδικός:R06981

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό 3 GN 1/6

461€ Με ΦΠΑ: 571,64€

Κωδικός:R07130

Μπαιν μαρι για 1 GN2/3

640€ 456€ Με ΦΠΑ: 565,44€

Κωδικός:R06984

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό 2 GN 1/6

450€ Με ΦΠΑ: 558,00€

Κωδικός:R06993

Θερμαντικό για λουκάνικα 1 GN 1/2

439€ Με ΦΠΑ: 544,36€

Κωδικός:R07129

Μπαιν μαρι Ø38εκ

580€ 414€ Με ΦΠΑ: 513,36€

Κωδικός:R07128

Μπαιν μαρι για 1 GN1/1

550€ 392€ Με ΦΠΑ: 486,08€

Κωδικός:R07127

Μπαιν μαρι για 1 GN2/3

510€ 363€ Με ΦΠΑ: 450,12€

Κωδικός:R06980

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό 2 GN 1/6

362€ Με ΦΠΑ: 448,88€

Κωδικός:R07126

Μπαιν μαρι Ø38εκ

500€ 357€ Με ΦΠΑ: 442,68€

Κωδικός:R04348

Μπαιν μαρί επιτραπέζιο για 5 GN 1/2

440€ 288€ Με ΦΠΑ: 357,12€

Κωδικός:R06983

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό 1 GN 1/6

285€ Με ΦΠΑ: 353,40€

Κωδικός:R04346

Μπαιν μαρί επιτραπέζιο για 4 GN 1/2

365€ 248€ Με ΦΠΑ: 307,52€

Κωδικός:R01264

Μπαιν μαρί επιτραπέζιο για 3 GN 1/2

345€ 209€ Με ΦΠΑ: 259,16€

Κωδικός:R07089

Μπαιν μαρι με 2 δοχεία

260€ 208€ Με ΦΠΑ: 257,92€

Κωδικός:R05245

Μπαιν μαρι για 1 GN 1/1 με βρυση

205€ 169€ Με ΦΠΑ: 209,56€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΞΑΝΑ ΑΠΟ 01/09/2024
Μπαιν μαρι για 3 GN 1/6
Κωδικός:R07092

Μπαιν μαρι για 3 GN 1/6

150€ Με ΦΠΑ: 186,00€

Κωδικός:R07088

Μπαιν μαρι με δοχείο 4.5Lt

185€ 148€ Με ΦΠΑ: 183,52€

Κωδικός:R07090

Μπαιν μαρι για 4 GN 1/6

140€ Με ΦΠΑ: 173,60€

Κωδικός:R07091

Μπαιν μαρι για 2 GN 1/6

130€ Με ΦΠΑ: 161,20€

Κωδικός:R01021

Μπαιν μαρι για 1 GN 1/1

145€ 105€ Με ΦΠΑ: 130,20€

  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΉΝΑ

  Follow us on Instagram Find us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Twitter
      compare προϊόντα σε σύγκριση
  Αφαίρεση όλων close    
  Loading...

  ΕΣΠΑ

  Close